Pečeť Absolventa

Česká škola Feng Shui patří k nejstarším školám čínského učení v České republice. Její zakladatel Ing. Arch. Otakar Chochola spustil první ročník školy v roce 2005, od té doby její brány opustilo mnoho úspěšných absolventů. Mnozí z nich se Feng Shui zabývají profesionálně, či principy tohoto učení aktivně využívají ve svém životě. Česká škola Feng Shui velmi dbá na kvalitu znalostí, které musí každý ze studentů během jednoletého studia obsáhnout a zároveň si zakládá na vzájemném propojení mezi žákem a učitelem i po skončení studia.

Stvrzením propojení České školy Feng Shui a jejich nejlepších žáků je pak známka kvality tak zvaná "Pečeť absolventa". Pečeť představuje jednotící prvek, v němž se skrývá mnoho práce jak školy tak studentů. Zároveň vytváří kmen pro rodový strom školy, který bude díky vzájemné spolupráci růst.

Pečeť absolventa má dvě základní podoby

a) Pečeť pro absolventy jednoletého studia České školy Feng Shui
Právo na užití: mají studenti, kteří úspěšně složili zkoušku všech tří úrovní České školy Feng Shui, což mohou doložit certifikáty z České školy Feng Shui.
 
b) Pečeť pro absolventy 4. úrovně České školy Feng Shui (včetně mezinárodní certifikace)
Právo na užitímají studenti, kteří úspěšně složili zkoušku všech tří úrovní České školy Feng Shui a absolvovali též Mezinárodní certifikaci s Rogerem Greenem, což mohou doložit certifikáty z České školy Feng Shui a The New York School of Feng Shui.
 
Pečeť bude poskytnuta studentům na základě jejich žádosti dle úrovně dosaženého studia a to v elektronické podobě. Držitelé pečetě se zavazují k umístění graficky zpracované podoby pečetě na viditelné místo v jejich internetové prezentaci, popřípadě ji mohou využít i pro tištěné materiály týkající se jimi poskytovaných služeb.

Seznam držitelů Pečetě absolventa

Žádost o Pečeť absolventa

O jakou pečeť máte zájem: Profesionální pečeť absolventaMezinárodní pečeť absolventa
 
 
 

 
Nahrajte vaši profilovou fotografii v kvalitním rozlišení *
(max velikost 500 kB, formát jpg, gif, png)

Nahrajte vaše logo
(max velikost 500 kB, formát jpg, gif, png, pdf)

 
 
 
 

Chcete vědět vše jako první?