Ing. arch. Otakar Chochola

Hlavní lektor České školy Feng Shui

       

O našich hlavních lektorech

Naši hlavní lektoři tvoří základy celé České školy Feng Shui. Jsou jejími kořeny a zároveň udávají směr jejího růstu. Všichni hlavní lektoři jsou ceněnými odborníky ve svém oboru s dlouholetou praxí a mnoha zkušenostmi.

Kontakt na Otakara Chocholu:

ochochola@gmail.com

Ing. arch. Otakar Chochola je zakladatelem České školy Feng Shui a zároveň jejím hlavním lektorem. Přečtěte si jeho životopis:


K umění Feng Shui jsem se dostal v roce 1997, kdy jsem se ze zvědavosti zúčastnil mezinárodního festivalu Feng Shui v Praze, konaného pod záštitou mistra Rogera Greena. Jako architekta mě zaujala možnost léčit prostor a lidi ve vzájemné souvislosti. Svoji praxi a studium jsem spojil s učením umění Tai Ji Quan a Qi Gong, kterým se od stejné doby intenzivně věnuji.

Pod vedením mých učitelů Feng Shui: Rogera Greena, Adalberta Nellisena, mistra Borise Michajloviče Brina a Evy Joachimové jsem dospěl k otevření vlastní konzultační praxe a později k založení České školy Feng Shui. V naší škole jsme spolu s Davidem Eyerem vychovali již stovky odborníků v dané oblasti.

Mým krédem v oblasti vzdělání Feng Shui je kladení důrazu na podporu osobního růstu a poznání a dosažení zlepšování vlastní situace – osobní kultivace.

V roce 2008 jsem se vydal na studium čínských bojových umění a taoistické meditace do tradiční chrámové školy – taoistické akademie ve wudangských horách v Číně (www.wudanggongfu.com), kde jsem strávil intenzivní výukou několik měsíců v roce, opakovaně po dobu 4 let. Za svého pobytu jsem získal titul pokračovatele linie školy pod taoistickým jménem Zi Pei (hojný déšť) a stal jsem se hlavním učitelem naši linie v České republice. Výsledky mého poznání jsem začlenil i do výuky Feng Shui.

Jsem předsedou občanského sdružení Plující oblaka o.s., které podporuje výuku v oblasti Wushu.

www.plujicioblaka.cz

V roce 2013 jsem otevřel 1. veřejnou čajovnu v ČR ve volné přírodě – Čajový altán v Prachovských skalách, který je rovněž postaven dle principů Feng Shui.

www.cajovyaltan.cz

Narozen: 3.1.1960 v Kolíně
IČO: 132 062 81
DIČ: CZ 6001030563
Číslo autorizace: 01 109

Dosažené vzdělání:
ČVUT, fakulta architektury v Praze, ukončená v roce 1985, autorizovaný architekt

Chcete vědět vše jako první?