Zrcadlo – mocný Feng Shui nástroj

Jedním z nejlepších nástrojů Feng Shui konzultanta je zrcadlo. Tento bytový doplněk může zvýšit a zlepšit energii v celém domě tak, aby přinášel hojnost a štěstí. Zrcadla odrážejí světlo a energii a proto působí v prostoru jako akcelerátor neboli urychlovač energie. Používáme ho také v případě, když chceme energii v prostoru správně směrovat do určité části domu nebo místnosti.

Existuje několik všeobecných pravidel při práci a umísťování zrcadel v prostoru.

Vchodové dveře

Zrcadlo v předsíni anebo ve vstupní hale dokáže nasměrovat energii dál dovnitř, do prostoru, je-li správně umístěné. V halách a chodbách platí pravidlo, že zrcadla nemají být naproti vchodu, protože takto odrazí vstupující Qi zpátky ven a prostor může postrádat dostatek energie. Zrcadlo v předsíni umísťujeme na stěně kolmé ke vstupním dveřím. Toto umístění umožní energii proudit hladce do domu.

Schodiště

Úzké schodiště může omezit příliv bohatství a hojnosti, proto zde rádi využíváme zrcadla pro jeho vizuální rozšíření. To pak pomůže toku energie nahoru po schodišti. Velké zrcadlo na meziposchodí, směřující do prostoru nahoře, je skvělou volbou.

Dlouhé chodby

Zrcadla umístěná v dlouhé chodbě mohou pomoci zpomalit tok energie a nasměrovat je do dveří vedoucích do místností domu. Zrcadla by neměla být rozložena přesně naproti sobě, protože se takto energie zasekne v protipohybu od jednoho zrcadla ke druhému a neproudí do prostoru.

Jídelna

Správně umístěné zrcadlo v jídelně může znásobit hojnost vaší rodiny. Jídlo na stole symbolizuje hojnost domácnosti a odraz jídla na jídelním stole v zrcadle budí dojem větší hojnosti, nežli je potřeba pro výživu rodiny. To se pak promítne do skutečné hojnosti rodiny. Umístěte zrcadlo tak, aby odráželo jídelní stůl a dbejte nato, aby se v odraze neobjevili dveře, kuchyň, nebo aby hostům a sedícím zrcadlo v odraze nesekalo hlavy.

Koupelna

V koupelně je vhodné umístit zrcadlo tak, aby neodráželo toaletu, nesekalo hlavu v odraze, nebo aby nedělilo odraz na části, to znamená použít zrcadlo celistvé, bez předělů.

Pracovna

Zrcadlo by mělo vždy odrážet pozitivní aspekty a předměty v prostoru. Pokud přijímáte klienty ve své pracovně nebo na svém pracovišti, umístěte zrcadlo na zeď vedle dveří vedoucích do místnosti tak, aby odráželo vstupující osoby. To bude zdvojnásobovat počet klientů.

Pokud se vám nepodaří umístit svůj stůl do vhodné pozice (viz náš článek Pracovna podle Feng Shui), tedy směrem ke dveřím, zavěste na stěnu malé zrcadlo tak, aby odráželo dveře, když sedíte u svého stolu. Tím zabráníte útokům na záda a neočekávaným překvapením v podnikání.

Dbejte nato, aby zrcadlo neodráželo váš stůl nebo vás. To by mohlo vést ke zdvojnásobení pracovní zátěže. Nikdy nezavěšujte zrcadlo naproti dveřím do kanceláře. Mohlo by to odrazit všechny dobré energie a pracovní příležitosti.

Ložnice

Při používání zrcadel v ložnici buďte opatrní. Jsou dvě místa v ložnici, kde můžete zavěsit zrcadlo. Pokud nevidíte na dveře z vaší postele, když ležíte, umístěte zrcadlo na zeď tak, aby odráželo dveře, ale ne postel. Zrcadlo v plné délce můžete také umístit na vnitřní stranu dveří šatníkové skříně. Dbejte nato, aby tyto dveře byly zavřeny, když se skříň nepoužívá.

V ložnici se vyhýbáme umístění zrcadel tak, aby odrážely postel. Ve Feng Shui to znamená pozvání pro třetí osobu do vztahu a podporuje to nevěru.

Malé výklenky, rohy a tmavé kouty

Pro optické rozšíření malých výklenků nebo stísněných prostorů použijeme zrcadla, abychom rozšířili tento prostor a podpořili tok energie. Tady se vyvarujeme odrazů objektů jako jsou špinavé oblečení a nádobí, hromádky starých novin a jiné druhy nepořádků. Odrazy těchto negativních aspektů jsou kontraproduktivní, protože zdvojnásobují nepořádek a blokují tok energie. Zrcadla můžeme umístit i tam, kam nemůžeme dát okna.

Autor článku: Lucia Petriláková, absolventka České školy Feng Shui

Hliněná omítka z pohledu Feng Shui

Aniž byste detailně studovali Feng-Shui, bez obtíží zařadíte hliněné omítky k prvku Země. Chcete-li Zemi posílit, znásobit její moc, přidáte prvek Ohně (svíčku, krb, červené doplňky). Naopak oslabení přichází s Kovem. Není nutné hned na stěnu věšet meče či tepané ozdoby. Kov symbolizuje i bílá barva, kulaté předměty. Bílou barvu můžete použít i v případě, že je země moc, třeba jako v našem případě, kdy hliněné omítky máme v celém domě. Už když jsem naše zdi viděla poprvé, vůbec jsem neměla pocit, že na nich někdy bude viset nějaký obraz. Stěna je totiž sama o sobě výrazná, dekorativní a já si říkala, že ji chci jen nějak jemně dotvořit, aby vynikla jak omítka, tak dekorace.

Dana Škvorová

Absolventka České školy Feng Shui

Dany profil a kontakt

 

Rok 2019 z pohledu čínské astrologie

Energetický rok 2019 začíná dne 4. 2. okolo páté hodiny ranní podle solárního času a bude pod vlivem trigramu Hora a čísla 8 z devíti úrovňového cyklu proměn. Trigram Hory, spolu s číslem 8 přinášejí obnovu života v hluboké podstatě s aspektem proměny nitra, tedy proměny nevyhnutelné. Hlavním motivem bude příklon k hlubině osobního prožívání, transmise aktivit do sociální sféry včetně snah o její kultivaci, pevnější rozlišení struktur pravdy a lži a nevyhnutelný apel na samostatnost a nezávislost každého jednotlivce. Obrovskou hodnotou bude práce, vytrvalost a fyzická kondice. Zdroje můžeme nalézt v hlubině svého nitra a prožitku vlastního klidu. Důležitá bude práce rukama a péče o vlastní stabilitu.

Podle lunárního cyklu začíná svou vládu regent Zemský Vepř o novoluní dne 4. 2. – 22:03 SEČ. Začátek lunárního cyklu proběhne tedy pouhých cca 17 hodin po začátku solárního cyklu. Toto je vzácně výjimečná situace, kdy oba časy dělí velmi malý úsek. Dá se tedy očekávat  zesílený vliv energie na celou planetu nebo také velmi silný rok silných a zajímavých událostí. Zároveň jde o kvalitativní posun v oblasti polarizace společnosti, kdy se přiblíží vzdálenosti mezi oddělenými břehy v každém aspektu, což přinese možnost jak pochopení a přemostění, tak větší tlak nebo rozepře.

Regentem roku bude zemský, neboli hliněný Vepř, který přinese významnou změnu v dynamice uvažování. Po zemském Psu a ohnivém Kohoutu přinese obnovu v přístupu k hloubce života v širším rozsahu a příklon k integraci metafyzické roviny bytí. Kohout i Pes byly především realističtí strážci struktur, kde se každý vyrovnal se svoji úlohou jinak. Kohout (rok 2017) přinesl sváry, napětí a apel k nastolení pořádků, Pes (rok 2018) přinesl velký tlak na struktury, uplatnění konzervativních hodnot a především vnesl napětí a rozlišení do partnerských vztahů, respektive vztahů vůbec.
Oproti těmto vlivům Vepř přinese více klidu, apel na harmonii, uvolnění napětí a příklon k uplatnění poctivosti a upřímnosti, ale zároveň i důraznou potřebu zajištění ochrany vlastního klidu a bezpečí.
Rok Vepře předznamenává rozvoj v oblasti podnikání, obchodu, investic a průmyslu. Vepř má ve svém základu vodu, neboť patří k zimě a yinu. Tato voda otevře opět hlubiny mystérií a obnoví vnímání spirituální podstaty a metafyzického rozměru života. Přinese tedy více transformace. Bohužel se dá očekávat, že přinese i podvody a neviditelné tahy v oblasti diplomacie a zahraniční politiky. V tomto roce si budeme muset dát pozor na podvodníky, doporučuje se obezřetnost a rozvážnost. Rozhodně se budeme moci radovat z prohloubení citů a bytostného vnímání, dále užívání si hudby a realizace vlastních snů.
Vepř je rozený dobrák se srdcem na dlani, dokud ho nenaštvete, ale když se rozzlobí, neví kdy přestat. Tuto zlobu a sílu vyvine až v okamžiku akutního nebezpečí nebo přímého ohrožení, ale použije-li ji, nic ho nezastaví. Nalézá se na konci 12-ti úrovňového cyklu, je tedy zvířetem s obrovskou životní zkušeností, silou a moudrostí. Bohužel ji někdy zcela promarní ve své inklinaci k pohodlí anebo nestřídmosti v užívání si života. Z tohoto titulu bude těžší držet na uzdě vlastní chutě nebo choutky, a spíše se dá očekávat celkový rozvoj v oblasti všeho, co k užívání života patří: gastronomie, hoteliérství, ubytovací služby, péče o člověka, rehabilitace a masáže, turizmus, ale rozměr klidu i rodinné pohody nabere na kvalitě. V oblasti kvality jídla doporučuji zařadit do jídelníčku kořenovou zeleninu a rostlinné plody vůbec. V tomto roce pozor na alkohol, a příklony k obsesím nebo extrémizmu –  mohly by se vymstít. Na intenzitě naberou vstupy na sociálních sítích a médiích, které budou strhávat k závislosti. I zde je třeba dbát odstupu a opatrnosti.

V oblasti přátelství a rodiny můžeme čekat zlaté časy, i v oblasti partnerství by mohl nastat obrat k obecné smířlivosti s výjimkou urputného prosazování vlastních pravd nebo pozic, a více než kdy jindy bude platit věta: „můžeš mít vztah nebo pravdu.“
Vepř je hierarchické zvíře a nerado se vzdává vůdčích rolí, pokud je již vlastní. Lídři a vedoucí činitelé budou čelit výzvám, které buď obhájí, nebo padnou. Vepř uznává jen nejsilnějšího vůdce.

Rok Vepře pro jednotlivá znamení čínského zodiaku:

Obecné podpory, přízně a přirozeného životního posunu se v tomto roce dočkají jedinci narození ve znamení: TYGRA, KRÁLÍKA a OVCE. Mohou počítat s podporou přátel, dočkat se posunu v zaměstnání nebo zažít úspěchy i radosti se svými blízkými.

Jedinci ve znamení OPICE by se měli vyhnout zbytečným sporům a řešit citlivé záležitosti za pomoci přátel nebo lidí k tomu povolaných, odborníků atd. Chytré a hravé povaze opice to dá trochu zabrat, ale může se tímto způsobem posunout a zjemnit v rovině sociálních vazeb.

Největší výzvou bude tento rok pro zrozence ve znamení HADA, kteří budou čelit výzvám i překážkám. Pokud je zvládnou dobře, mohou si gratulovat k výraznému životnímu posunu. Neboť od toho výzvy jsou.

Pro VEPŘE samotné to bude příznivý rok, kdy budou moci upevnit svoji osobní pozici. Budou však bojovnější a zažívat i konflikty v oblasti hierarchie, tedy zejména při setkání s autoritami. To se může snadno promítnout i do osobních vztahů, kdy se doporučuje větší mírnost a ústupnost.

Ostatní znamení si budou užívat roku VEPŘE každý po svém bez zvláštního upozornění. Snad jen DRAK a PES budou zažívat více tíhy, ale s příklonem k vyrovnání sil, harmonizaci vztahů nebo jejich obnově.

K roku vepře přeji všem HODNĚ POHODY.

Otakar Chochola

Když vás domů vede Feng Shui

Pro mnoho lidí znamená dodržování principů Feng-Shui zbytečné omezení, něco, co brání v rozletu, kreativitě navrhnout zajímavý dům. Nechávám je při tom a s vděčností a pokorou využívám neuvěřitelnou moudrost, jak díky harmonickému bydlení žít život protkaný zázraky.

Pozemek pro náš dům jsme hledali opravdu dlouho, a tak nezapomenu na okamžik, kdy jsme se na tu pravou parcelu přijeli podívat poprvé. Hned jsme se cítili jako doma, ikdyž jsme stáli na louce. Nemohli jsme uvěřit vlastním očím, místo totiž splňovalo veškeré naše požadavky, touhy a přání, i ty, ze kterých jsme byli ochotni slevit.

Pozemek byl hodně drahý a majitel s námi odmítal o ceně diskutovat. Tak jsem na inzerátu přepsala částku, kterou jsme byli ochotni zaplatit a papír položila na stolek v obýváku, kde díky Feng-Shui vím, že je místo prosperity a aktuálního vlivu. (Nutno dodat, že na stolku už měsíce ležela červená obálka s popisem, co všechno od nového místa očekáváme.) Nedělala jsem si starosti. Parcela vypadala, jakoby jí Země vymodelovala přímo podle našich představ, prostě nám patřila. Takže vás asi nepřekvapí, když za týden jsme obdrželi kladné vyjádření z Realitní agentury a mohli se pustit do patřičných úkonů spojených s koupí pozemku.

Malujeme dům

O Vánocích jsme vymysleli a nakreslili dům, podle principů Feng-Shui, půdorys v poměru Zlatého řezu. Naladili jsme se na vlivy definované podle Feng-Shui a nechali se vést. Tam, kde energie klesá dolů, jsme navrhli dřevěné schodiště, sedačku v místě Harmonie ve vztazích. Všude máme možnost sedět, pracovat či odpočívat ve svých příznivých směrech, vstup do domu se otevírá hojnosti a prosperitě. Oba s manželem máme pracovny, kde panují „naše Hvězdy“. V návrhu jsme se opravdu vyžívali, cítila jsem velkou euforii a radost z tvoření.

Ani administrativní část a komunikace s úřady nás nestály moc sil. Blížil se však okamžik, kdy bude třeba prodat náš stávající dům a z toho jsem měla obavy. Hodně jsem v něm zakořenila, už jsem si neuměla představit život v provizorním bytě, zatímco budeme stavět.

Prodáno

Ještě mi buší srdce, když si vzpomenu na to pondělí, kdy mi zavolala kamarádka, jestli bychom jim náš dům neprodali na investici. Klidně v něm můžeme dál bydlet, než dostavíme dům nový. Přišlo mi to jako dar z nebes, neuvěřitelný zázrak!

Dům jsme prodali a na Katastrálním úřadě došlo k přepisu majitele. Hned pár dní nato se manželovi rozpadla stavební parta, mě přestali kontaktovat klienti. Jakoby se všechno zkazilo. Nechápala jsem, co se děje.

Dala jsem tomu čas, odjeli jsme na víkend a po návratu domů jsem najednou měla silné nutkání přeházet všechny dekorace. Když jsem likvidovala svíčku z místa, kde jsem jí vždy potřebovala mít, mi to došlo. Ač to naprosto odporuje veškeré logice, náš Domov se energeticky navázal na ještě neexistující dům! Kdyby mi to někdo vyprávěl, uričtě bych nevěřila, že nějaký „lidský seznam“ (mám na mysli ten Katastrální) bude mít tak velký energetický vliv. Ale už jsem věděla co dělat a doplňky přemístila podle úplně odlišné matrice. Za pár dní si všechno sedlo, manžela napadlo kontaktovat dávného známého a jako zázrakem se utvořila nová stavební parta v novém místě bydliště.

Pod vlivem těchto změn se manželovi „omylem“ podařila pěkná přesmyčka. Zapomněl si na klávesnici vypnout caps lock a projektantovi napsal název naší obce místo Zboží zBOŽÍ. Rychle se to ujalo…

Zhmotňujeme naše sny

A tak jsme se pustili do díla. Na podzim jsme vybrali a poobjímali na osmdesát stromů, které byly skáceny ve správný den (podle postavení Luny). Teď už zase stojí (ikdyž v podobě trámů a latí) a tvoří kostru našeho domu. Lunární dřevo nejsou jen obyčejná prkna, je znát, že je to živý materiál. Zdi a příčky máme vyplněné nepálenými cihlami, finální povrch tvoří hliněné omítky, v ložnicích dozdobené  polodrahokamy – citríny a granáty. Na zem jsme položili masivní dubovou podlahu a dlažbu ve tvaru hexagonu (léčivý tvar, který využívají včely při stavbě pláství). Příčku mezi kuchyní a obývákem tvoří hliněná pec s kamenným obkladem, troubou a prostorem na ležení. Zlatým hřebem vizáže našeho domu jsou vstupní dveře s gravírovaným motivem květu života (symbolem posvátné geometrie) v kulatém prosklení. Prostě krása!

Další perličky

Všechno nefunguje tak snadno a jednoduše, jak to v textu může vyznít. Když se pustíte sami do takového projektu, stojí vás moře sil a nervů, je třeba mu obětovat opravdu hodně. Pořád je třeba mít na mysli, že veškerá námaha stojí zato a dům vám vše vrátí i s úroky. My měli navíc to štěští, že vždy v okamžiku pochyb a obří únavy přišla nějaká „zpráva“…

Už jsme se pomalu blížili do finále a tak jsem před koncem školního roku začala zařizovat přestup syna na novou školu. Při vyplňování formuláře jsem brblala nad novým číslem domu. Máme 67 a já si přála šťastnou osmičku na konci. V ten samý den jsem si nafotila naše krásné dveře s květem života a chtěla dát fotky na facebook. Otevřela jsem knížku od Jeanne Ruland a Gudrun Ferenz, abych symbol posvátné geometrie popsala odborněji a zas nevěřila svým očím: „Z květu života vzniká ve dvojrozměrném zobrazení ze třinácti kružnic plod života. Číslo třináct je číslo zasvěcení…“Najednou mě v součtu ta 6 a 7 dávala oproti osmičce větší smysl…

Navíc v den vysvědčení dorazil syn domů, oči navrch hlavy. Od září k nim do třídy přestupuje kluk z Gymnázia z našeho budoucího působiště! Vypadalo to, jakoby shora přišel pokyn ke střídání. Učitelé na obou školách byli z této „náhody“ v šoku, my vděčně přijali zprávu, že do nového místa prostě patříme.

Odjezd

Přišel den loučení. Uspořádali jsme malou zahradní párty pro sousedy, nacpali veškerý náš majetek do krabic a do aut a s pomocí přátel vyrazili. Ještě naposledy jsem se šla rozloučit s domem, který postavil můj muž, ve kterém vyrostl náš syn, v zahradě jsem zasadila každou kytku. Pro slzy jsem skoro neviděla na silnici. Každým kilometrem jsem bojovala s vlnami obrovské nechuti měnit svůj život od základů. Kocour na místě spolujezdce mi vydatně sekundoval. Až v jedné Lhotě u Poděbrad jsem vytřeštila oči na velkou amatérsky vyvedenou ceduli přímo u silnice: NOVÉ ZBOŽÍ – BUDE SE VÁM LÍBIT!

Závěrem

Miluju tyhle situace, kdy mi život dává najevo, že jsem na správné Cestě, cítím se být požehnanou a chráněnou. Proto pro mě Feng-Shui neznamená omezení. Díky bydlení sladěnému s vlivy Země a Nebes mě vede a učí žít jako součást celku. Lunární dřevo, květ života, Zlatý řez, to vše vlivy Feng-Shui ještě podtrhuje.

Autor článku: Dana Škvorová

Více o autorce a držitelce Mezinárodní pečetě absolvetna České školy Feng Shui se dozvíte v jejím profilu.

Velká letní soutěž o studium Feng Shui

Pojďte s námi soutěžit o studium v České škole Feng Shui!

O co přesně hrajeme?

Výhrou je 1x studium I. úrovně České školy Feng Shui v Praze a 1x studim České školy Feng Shui v Brně s termíny studia říjen – prosinec 2018.

I. úroveň studia obsahuje 3 víkendové výukové bloky pod vedením lektorů Ing. arch. Otakara Chocholy a Kateřiny Randové. Podrobnější informace ke studiu a termíny výuky pro Prahu i Brno naleznete na našich stránkách v sekci Studium.

Výherci soutěže mohou po absolvování soutěže pokračovat i do dalších úrovní studia, za II. a III. úroveň jsou však povinni uhradit standardní kurzovné.

Kdo se může soutěže zúčastnit a dostat se do slosování?

Do soutěže se může přihlásit úplně každý, kdo má zájem o studium v České škole Feng Shui a správně zodpoví soutěžní otázku.

Jaká je soutěžní otázka a kam mám zaslat odpověď?

Soutěžní otázka zní: Kdo byli zásadní Feng Shui učitelé zakladatele České školy Feng Shui Ing. arch. Otakara Chocholy?

Aby byla odpověď uznána, musí být vyjmenováni všichni zásadní učitelé – celkem 4.

Odpověď poté musí být zaslána na email info@ceskaskolafengshui.cz. Součástí mailu musí být také Jméno, Příjmení a telefon na soutěžícího.

Soutěžící jsou povinni do mailu uvést, zda soutěží o studium v Praze či v Brně!

Vzorový email s odpovědí:

Jan Novák, tel: 777 888 999

Soutěžím o I. úroveň studia v Brně

Odpověď na otázku zní: xxx, xxx, xxx, xxx

Od kdy do kdy soutěž trvá?

Zahájení soutěže 7.8.2018

Ukončení soutěže 31.8.2018

Slosování 3.9.2018

Pravidla slosování

Do slosování budou zařazeni všichni soutěžící, kteří zaslali správnou odpověď na soutěžní otázku spolu se svým jménem, příjmením a telefonním číslem na email info@ceskaskolafengshui.cz v době konání soutěže. Soutěžící jsou povinni do mailu uvést, zda soutěží o studium v Praze či v Brně!

Kdo soutěž pořádá?

Plující oblaka – Česká asociace Wudangkungfu o. s.
IČ: 26566389, DIČ: CZ26566389

Předseda sdružení : Ing. arch. Otakar Chochola
Číslo a datum registrace: VS/1-1/74810/09-R, ze dne 6.3.2009, Ministerstvo vnitra

Předání výhry

Do soutěže jsou vloženy celkem 2 výhry – Studium I. úrovně České školy Feng Shui v Praze a Studium I. úrovně České školy Feng Shui v Brně.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je organizátorem soutěže stanoveno. Organizátor tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Soutěžící bude o své výhře informován na Facebookové stránce České školy Feng Shui zvané „Život podle Feng Shui“ a dále přímým emailovým či telefonickým
kontaktem. Pokud soutěžící nevyhraje, nebude o této nijak informován.

Hlavní výhra bude předána elektronickým voucherem na email výherce. Předání výhry proběhne po předchozí emailové či telefonické domluvě mezi soutěžícím
a zadavatelem soutěže.

V případě, že nebude možné se s výhercem spojit mailem či telefonem do pěti kalendářních dnů, tj. 10.9. 2018 do 17:00 hod, výhra propadá bez náhrady
ve prospěch organizátora soutěže a výherce dále není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vztahující se k výhře.

Jaké další chyby děláme v našich domovech z pohledu Feng Shui?

Stále intenzivněji k nám z východu proniká učení o harmonii v prostoru zvané Feng Shui, které nám ukazuje, že nás naše domovy mohou povzbuzovat v naší práci, podporovat vyvážený vztah a přispívat k rodinné harmonii. Zajímá vás, zda i ve vašem domově nenajdete jednu z nejčastějších chyb, které mohou neblaze působit na kvalitu vašeho života?
Více naleznete v našem článku pro Bydleni.cz ZDE.

Video: Feng Shui a barvy

Poznejte vliv barev na prostředí, ve kterém žijete. Jaké barvy použít pro které místnosti a jakým se naopak vyvarovat? To a více se dozvíte v dalším z cyklu krátkých rozhovorů s předním českým Feng Shui specialistou Ing. arch. Otakarem Chocholou.

 

Video: Feng Shui očista prostoru, jak na to?

Potkala vás nepříjemná životní událost, stěhujete se, nebo jste jen měli negativně naladěnou návštěvu? Dopřejte vašemu domovu Feng Shui očistu a ulehčete tak vašemu prostoru.

V dalším z pokračování našich krátkých video příspěvků se věnujeme očistným rituálům, které pomohou zbavit váš dům či byt negativní energie. Dozvíte se, jaké k očistě můžete využívat prostředky a jak samotnou očistu provádět.

Na co si dát v roce 2018 pozor dle techniky Letící hvězdy?

Nový lunární rok 2018 nám přináší vliv hvězdy číslo 9, jež nás přenáší do nejvyšších sfér a duchovní tvorby.

Její vliv můžeme využít pro aktivní vytváření našeho štěstí a zároveň nám nabízí příležitost, zbavit se všech druhů závislostí.

Jak můžeme náš domov podpořit dle techniky Letící hvězdy?

Obecně v tomto roce můžeme využít energii květin a rostlin a věnovat se jejich obrodě.
Používejte řezané květiny do vstupní haly či obývacího pokoje. Pečujte i o venkovní kvetoucí rostliny a veškeré slavnostní události oslavujte květinami, mají tento rok výrazně pozitivní vliv.

Na co si dát pozor?

Zkontrolujte všechny elektroinstalace, zda je vše řádně uzemněné, nechte si udělat revizi kotle a komínu, zkontrolujte odtah spalin.

Ve vašich domovech projděte místnosti orientované na západ a sever, dbejte na odstranění všech přebytečných předmětů či kusů nábytku. Řádně prostor vyčistěte, větrejte. Do těchto místností můžete umístit i kovový zvonek či zvonkohru. Hrozí zde stagnující energie, která by mohla výrazně zpomalit tok našeho života.

Východní sektor také zaslouží kontrolu, aby nedocházelo k hádkám a nečekaným zraněním. Pro harmonizace sem vložte novou zelenou rostlinu či vodní prvek – fontánku, obrázek vody, která tyto vlivy zklidní.

Co nás čeká v roce zemského psa 2018?

Rok 2018 – definice roku dle čínské kosmologie

1) Celkový vliv proměny
Rok energetické proměny č.9 – devíti úrovňového cyklu proměn nás zavede na vrchol tendencí tohoto cyklu započatého v roce 2011. Odhalí nekompromisně skryté tajnosti i naše tváře tak, že zůstaneme nekrytí a zranitelní. Zároveň nám dá možnost osobitého projevu a výrazného posunu vpřed včetně možnosti jasnějšího vidění. Jako oheň spálí vše staré a nepotřebné, a jako oheň nás bude držet pohromadě závislé na našich zdrojích.

2) Rok zemského psa
Lunární znamení roku zemského psa – dvanácti úrovňového cyklu proměn zemských vládců započne o novoluní dne 16. února 2018. Energetický vliv roku psa započne však dříve, a to již 2.2. 2018 později večer. V tomto dni (naše hromnice) můžeme pocítit velké změny směru nebo prožít zvláštní noc. Mezidobí k začátku vlivu regenta – zemského psa- bude využito k jeho nabírání sil. Bude se tedy jednat o silně nabitý rok.
Pes patří mezi regenty podzimu a představitele hlavního prvku období – kovu, ale podrobněji je spojen až se zemskou a poslední fází zmíněného kovového období, která jej vyrovnává, a je tedy považován především za jakéhosi garanta a strážce osudu.
Nebeský stonek (přidaná hodnota) psa roku 2018 je také prvek země, který mu propůjčí více nezaujatosti, cílevědomosti, rozvahy, pečlivosti, váhavosti, závislosti i konzervatizmu.

Co vše můžeme od tohoto roku očekávat?
Je to především změna energií nebeského stonku (energetického ovlivnění), kdy po dvou letech (ohnivá opice a ohnivý kohout) je oheň – plný emocí, vášní, touhy, ambicí a snahy o nezávislost – nahrazen rozvážnou a úrodnou zemí. Hlavními pozitivy roku budou tedy: rozvaha, větší sociální cit, důraz na výživu a léčení, celková péče a praktičnost v uvažování i konání. Hlavními negativy roku budou: umanutost, nehybnost, zacyklenost v názorech, konzervatizmus, urputnost, pocity tíhy a nemožnosti pohnout s věcmi.
Dobře můžeme investovat do svého materiálního zázemí, věnovat se zlepšení vlastního statutu a stability, udělat pořádek na katastrálních úřadech a v právních formách, investovat do realit, investovat do charity a pečovat o své blízké.
S energií psa je spojena čest a odvaha, ale i bezhlavý patriotizmus. Pes je umělcem v rozlišení dobra a zla a poznání přítele od nepřítele. Nemá rád kompromisy, rozděluje svět na dvě poloviny. V horším projevu lze očekávat rozpory, upjatý smysl pro spravedlivost, usulpátorství a těžké konfrontace. V tomto roce si všichni přejí odpočinek a úlevu, ale pes bude připomínat neustálé starosti a obavy, zesílené vlivem země. Hlavním úkolem bude dát našim záměrům punc čestnosti, poctivosti a úctyhodnosti, které mohou být i ideálními afirmacemi našeho zrání a růstu.
Chceme-li pochopit psa, podívejme se na jeho předchůdce – vlka. Vlci ctí rodinné vazby a struktury, umí spolupracovat, drží ve smečce a jsou si věrní navzájem. Co je nedokonalé nebo nemocné – zneškodní nebo odstraní. Domestikovaný pes dokáže být milý, mazlivý a má v sobě i jistý prvek lenosti. Když se ale natáhne před kamna, tak nás jedním očkem stále pozoruje – co kdyby přišlo nebezpečí?
Pes bývá nejagresivnější při ochraně vlastního domova a pána. Dá se tedy očekávat i eskalace a zajištění ochranných tendencí společností současné konstelace světa. V dobrém by mohlo přijít lepší rozlišení dobra a zla a jejich separace. Pes nesnáší klam a přetvářku, doba bude přát lidem bijícím se za spravedlivost a právo, naštěstí zemský přívažek nebes psa jim dá více úsudku. Psi se rádi potkávají a testují navzájem. Konfrontační střety budou probíhat většinou genderově, jak mezi muži, tak (především) mezi ženami. Ženy ve společnosti mohou svádět přímo líté boje navzájem. Naopak mezi oběma pohlavími může vliv psa přinést více vášně a přitažlivosti. Ke psu patří i jistá dávka závislosti, všichni závislí – na: alkoholu, sexu, drogách, druhém pohlaví, sociálních podporách, počítačových hrách a dalších komoditách, budou mít v tomto roce více práce se sebou samými. Naopak hvězdnými kvalitami roku budou věrnost, spravedlivost a zmíněná čestnost.
Dalším důležitým vlivem bude aspekt výživy a to jak v oblasti emocí, tak té faktické = přijímání jídla. Dobrá rada je věnovat zvýšenou pozornost kvalitě stravy a odlehčit ji ve výběru. Rizikové potraviny budou: alkohol, pšenice, těžké tuky a přepražené potraviny. Nejvíce zatíženými metabolickými orgány budou játra (vč žlučníku) a tlusté střevo. Bude tedy vhodné tyto orgány méně zatěžovat nebo detoxikovat. Lze doporučit redukci stravy obecně i ozdravné půsty. Hlavními doporučeními vzhledem k očekávaným kvalitám roku jsou: pěstování spravedlivého úsudku, citlivosti k ostatním, sociální soudržnost, studium všeho druhu a zpevňování vlastních struktur a základů. Také se doporučuje zlepšit základy svého bytí, kvalitu bydlení, stavět domy, budovat sídla, věnovat se práci s půdou a farmařit. Symboly Země jsou také: výživa, gravitace, vztah, střed, žena – matka – ploditelka. V tomto roce bude pozice ženy ve společnosti i domácnosti dominantnější a exponovanější..
Rady pro roční období:
Jaro: pěstovat soudržnost a sociální cit, nepodléhat pesimizmu, pěstovat charitu a přijímat odpovědnost sama za sebe
Léto: tlumit emoce vášně a bojovnost, hodně komunikovat, pěstovat přátelství a jít za novým cílem
Podzim: vystříhat se urputnosti a prosazování ultimátních a zjednodušených náhledů na život, věnovat se rodině, budování domova a domácímu zabezpečení
Zima: otevřít se v citové oblasti, vystříhat se nepřátel, věnovat se sobě a studiu

Zajímavé osobnosti narozené v roku psa:
Winston Churchil
Briggite Bardot
Jurij Gagarin
Cher
T.G.Masaryk
Jan Masaryk

Chcete vědět vše jako první?

* Vložením a odeslání e-mailové adresy potvrzujete souhlas
s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies, pokračováním v návštěvě stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací najdete zde

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close