fbpx

Předzvěst pro rok kovového buvola 2021

Dne 3.2. 2021 okolo 9 hodiny ranní vstupujeme do nového energetického ročního cyklu, roku kovového buvola. Tento rok bude velmi kuriózní, stejně jako jeho začátek. Luna totiž potvrdí nástup kovového buvola až 11.2. tedy o 8 dnů později. Nicméně únoru předchází leden – měsíc zemského buvola, který tak přináší shodnou energii s nastupujícím rokem a udělá tedy jakousi předehru. 

“Takový nástup může vypadat poměrně dramaticky, protože přinese vládu stabilní země po období dvou let temné vody s nebývalou silou. Dá se čekat, že tajemno vody a všelijaké podvody se rychle vynoří na povrch a zformují se”.

Protože lunární rok začne později než solární cyklus, bude nám po celý rok cosi nedostižně unikat. Na spoustu věcí i odpovědí si budeme muset počkat, nebo je muset získat svoji trpělivostí a prací. Trpělivost není snadná vlastnost, zvláště v tak dynamicky převratné době ovlivněné ježatou součástkou mutujícího viru. Začátek roku 2021 – rok kovového buvola tedy proběhne ve třech krocích: 5.1. – mezidobí země a zemského buvola, 3.2. – začátek solárního cyklu a 11.2. – lunární začátek roku kovového buvola (11. 2. je začátek nového roku u nás. V Číně poté 12. 2.). Důležitá bude tedy posvátná triáda a možnost konání ve třech rovinách, nebo ve třech krocích.

Pozn: dva roky „temné vody“ byly zastoupeny větvemi: zemský kanec a kovová krysa, oba nositelé jsou držiteli hlubiny vod a těžkého yinu.

Na přicházející rok 2021 máme tyto roviny pohledu:

1) DEVÍTILETÝ CYKLUS PROMĚN:

Vláda trigramu NEBESA – kov yin.

Kov yin nás váže k přesnosti, struktuře a životní inventuře. Kov yin je o poznání měkčí než loňský yang, ale je i křehčí, a umí se tedy více bát o sebe sama. Jeho kvalitou je krása (krása vločky, ledového květu na okně). Kovu yin odpovídají v těle plíce, budeme se tedy nadobro muset vypořádat s pandemií a uvědomit si, že dech je společné a jednotné médium, které sdílíme všechny živé bytosti napříč národy, rasami a vším dalším členěním. Kov yin je formovatelný a není tak tvrdě agresivní, jako kov yang, ale má společná téma, kterými jsou: bezpečí a společnost, neboli Ren Qi – lidská Qi a lidství.

Trigram nebesa, tři plné čáry nás zavádějí do sféry muže – otce, ochránce. Tento rok tedy bude po temném roku 2020 plným ženské a magické energie léčení rokem mužské energie oživení. Dá se očekávat návrat k tvrdé práci a příklon ke tvorbě kariéry jednotlivce. Hlavními tématy budou – finanční sektor, administrativa, audity, pořádkové síly, policie, vojsko, zabezpečovací systémy ale také design, oblečení, šperky, drahé kovy, diamanty, automobily. Každopádně zásadním tématem bude schopnost tvrdé práce a disciplíny. Taková práce však bude příjemná, zvláště když bude naplněna tvůrčím potenciálem oživení a obnovy.
Ke kovu patří téma očisty, doporučují se očistné půsty, očista domova, zbavení se přebytečných věcí, ať již ve formě předmětů nebo neplodných vazeb. Zásadní je opouštět staré vazby a odpouštět minulost.
Ve společnosti se dá očekávat ochlazení mezistátních vztahů, ujasnění pozic, více strategického uvažování, ale i tvrdé přístupy.
Novou kvalitu vytváří kov především s ovládajícími vazbami prvků, tedy se dřevem (rozhodnost) a ohněm (radost a vášeň). S jejich pomocí bude možné vytvářet nové hodnoty.

Číslo 6 – je velmi magické a váže nás k mystériu užívání času. 60 s – 1 min, 60 min – 1 hod, 6hod – ¼ dne, 360 st – 1 kruh, atd. Důležité bude tedy načasování, lépe řečeno pěstování časové synchronicity. K tomu bude zapotřebí užívat více daru cítění a intuice, oproti spekulativnímu rozumu. Tím pádem vzroste i význam odpočinku a zapojení meditace do běžného života. Z tohoto úhlu pohledu nás tedy čeká „ zenový rok“.

„Zenový rok“: zenbudhizmus je odvětví budhizmu, které zpochybňuje existenci kauzálního poznání světa, a svobodu vnímá skrze osvojení si struktur i pravidel, kdy k osvobození dochází pouze uvnitř (v srdci) bez ohledu na vnější podmínky a předpoklady.

2) VLÁDA REGENTA ZEMSKÉ VĚTVE – KOVOVÝ BUVOL:

Kovový Buvol je tvrdý dříč, který nedaruje nikomu nic zadarmo. Mantrou roku bude přísloví: “ bez práce nejsou koláče“. Čeká nás tedy v tomto roce spousta úkolů a práce. Dá se očekávat apel na dodržování zákonů, příkazů a nepříjemné disciplíny. Rebelům a nespokojencům nastanou krušné časy, neboť síla roku poměrně konzervativního buvola je nezměrná. V tomto roce se lze vrátit k trvalým hodnotám a uspořádat své rodiny.

3) VLIV ROKU PRO JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ:

Krysa: pro krysu bude rok 2021 mimořádně příznivý, vždyť to byl buvol, který ji přenesl na svých zádech do vítězné pozice. Krysy mohou pracovat na svém úspěchu, ale musí si dát pozor, aby se nepřipletly do míst, kde nemají co dělat. Musí si uspořádat své finance obezřetně. Čeká je rok plný přátel.

Buvol: bude udržovat své tempo, ale čeká ho pracovitý rok. Může přinést i menší ztráty, ale bez větších následků. Buvol nemůže očekávat romantiku ani sentiment ve svém roce, ale štěstí může nalézt v tvůrčí práci, v práci na sobě a vlastním osobním růstu. K tomu má výborné dispozice. Měl by si uspořádat rodinné vztahy tak, aby ho již více netížily.

Tygr: bude muset krotit svůj temperament a bojovnost v tomto roce nebo mu občas zhořkne sousto v ústech. Měl by se vyhýbat rivalitě a soupeření stůj co stůj. Stáhnout se do sebe a každý krok si pečlivě připravit. Zároveň však může dosáhnout významného pokroku ve svém osobním růstu a nalézt klid v rodině. V rodině by neměl zapomínat na okolí, které ho podpírá, a pěstovat dobrou vůli.

Králík: pro králíka bude rok příznivý. Měl by nacházet přátele a dosahovat výsledků společnými silami. Bude respektován a může dosáhnout zlepšení své pozice ve více oblastech.

Drak: pro draka to bude příznivý rok, plný spolupráce a práce na různorodých projektech. Čeká jej uklidnění a příjemná činorodost.  Zásadní bude spolupráce s druhými.

Had: hadi se mohou radovat z roku příznivého na vztahy, svazky a mnoho přátelství. Pomoc mohou očekávat od osoby ve znamení kohouta a významný posun mohou prožít v měsíci kohouta, tj v říjnu 2021. Do jejich života přichází v tomto roce ještě více kovu a disciplíny, musí být opatrní na nemoci pokožky nebo dýchacích cest, nemusely by mít hladký průběh. Mohou vydělat slušné peníze.

Kůň: pro koně přichází rok plný výzev. Pokud si uhlídá své nepřátele a udrží si od nich odstup, čeká jej poměrně dobrý rok. Zásadním tématem bude komunikovat.

Ovce: pro ovce bude hlavním tématem roku – tolerance a respekt k druhým a stejně tak udržování rovnováhy směrem k sobě. Poklud udrží své emoce na uzdě, čeká ji rok plná zajímavých překvapení, v rozvoji vnitřní citové sféry.

Opice: příslovečná hravost a mazanost opice v tomto roce nebude mít takové uplatnění. Možná bude konfrontována s upjatou solidností, se kterou nic nenadělá. Díky své povaze se s tím vyrovná, a pokud bude dodržovat určitá pravidla, prožije družný rok.

Kohout: jeden z nejlepších roků pro kohouta. Může nalézt štěstí nebo novou lásku. Bude se v tomto roce cítit jako „ryba ve vodě“. Pomocníkem mu může být osoba ve znamení hada a příznivý měsíc bude květen 2021.

Pes: pes by se měl vyhýbat konfliktům v tomto roce, seč mu síly stačí. Měl by si udržovat přátele, být sdílný a shovívavý. Pozor na konflikty s autoritami. Pokud bude volit mezi přátelstvím a nepřátelstvím musí si uvědomit, že má situaci ve svých rukách.

Vepř: pro vepře bude rok 2021 bez výkyvů stabilní. Může se věnovat svému zajištění, vyhledávat přátelské kontakty a užívat si společenského života. Může založit rodinu nebo trvalý vztah.  Nemůže počítat s velkými skoky vpřed, ale všude se bude cítit dobře a spokojeně.

Ing. arch. Otakar Chochola

Video: Rozhovor o době “koronavirové” se zakladatelem České školy Feng Shui Otakarem Chocholou

Jaký je pohled Feng Shui specialisty a taoisty  na současnou pandemii Koronaviru? Předpovídala kovová krysa, která vévodí roku 2020 podobné zvraty a jaký vývoj můžeme čekat v blízké budoucnosti? Odpovědi na tyto otázky přinášíme v rozhovoru se zakladatelem České školy Feng Shui Ing. arch. Otou Chocholou.  Zároveň se dozvíte i praktické rady a Feng Shui tipy pro podporu partnerských vztahů a vitality v tomto nevšedním období.

3 říše vlivu dle staré čínské filosofie

Dle tisíce let starého čínského modelu působí na člověka stejnou měrou 3 říše vlivu nebo také 3 kategorie vesmíru. Každá z říší fyzicky existuje v našem světě a zároveň se jedná o metaforu symbolického vlivu na životy lidských bytostí. Abychom dosáhli harmonie, je nutné mít rovnováho v každé ze tří říší. Sjednocení našich myšlenek a aktivit s přirozeným řádem všech tří oblastí přináší štěstí a úspěch. A o jaké oblasti se vlastně jedná se dozvíte v článku níže.

Říše nebes

Říše nebes

Nebeská energie na nás reálně působí skrze podnebí, atmosféru a kvalitu vzduchu. Metaforicky nás poté ovlivňuje prostřednictvím místa a času našeho narození. Jedná se o kvality, které nám byly dány “do vínku” a v životě je již nemůžeme dále ovlivňovat na rozdíl od dalších dvou říší.

Říše nebes se v našich životech manifestuje skrze skrze zázraky a neočekávané příhody. Díky harmonické říši nebes děláme věci v pravý čas a můžeme využívat výhod pozitivního načasování – každý plán musíme realizovat v pravý čas, aby byl úspěšný.

Mít štěstí z nebes znamená mít správné a příznivé načasování pro naše projekty a životní rozhodnutí.

Říše země

Říše země nám poskytuje všechny materiální potřeby pro zachování života – potravu, oděvy, útočiště. Harmonii této říše se můžeme přiblížit za pomocí Feng Shui učení, které ukazuje, že umístění a orientace lidí v prostředí silně determinuje jejich blaho a kvalitu bytí.

Štěstí v této oblasti můžeme najít, pokud zvolíme bezpečné a silné umístění v podobě vhodně vybraného místa k žití a obydlí.

Říše lidí

Image result for people network"

Vedle správného načasování z Říše nebes a pozitivního umístění v Říši země potřebujete pro úspěch vašich projektů ještě správné lidi kolem sebe, kteří vás podpoří. 

V západním světě většinou spoléháme nejdříve sami na sebe, poté na lidi kolem sebe následované dávkou štěstí, avšak velmi opomíjíme sílu prostředí z Říše země, které na nás také silně působí.

Autorka: Mgr. Karolina Slaninová, manažerka České školy Feng Shui

Co nám přinese rok 2020 dle letící hvězdy?

Feng shui systém letící hvězdy je založený na matematických vzorcích v přírodě, kde makrokosmos ovlivňuje mikrokosmos. Tato sofistikovaná technika studuje, jak prostor a čas ovlivňují naše zdraví, vztahy, finance a další aspekty života. Je to metoda užívající čísla od 1 až 9, kde se číslicím říká hvězdy, protože se jejich původ spojuje s působením sedmi hvězd Velkého vozu a dvou strážných hvězd. Co nám tato technika napoví o novém roce 2020 si přečtěte v článku níže!

Souhvězdí Velkého vozu a dvou strážných hvězd

Souhvězdí se otáčí v pravidelných cyklech a působí svou energii na zemi, co se pak projevuje v sektorech našeho prostoru. Tím, že se jedná o pohyb cyklický, je možné na základě pozorování, předpovědět, jaké události, a ve kterém sektoru každá z hvězd spustí a ovlivní. Každá z hvězd má svou specifickou charakteristiku a patří k jednomu z pěti prvků (dřevo, oheň, země, kov a voda), co nám umožňuje, právě aplikací pěti prvků a vztahů mezi nimi, pracovat a ovlivňovat působení hvězd v prostoru. Jejich vliv oslabujeme, v případě, že se jedná o hvězdu přinášející negativní okolnosti, nebo aktivujeme a posilňujeme, když energie proudící do prostoru skrze hvězdu je pozitivní a přináší vítanou qi. A právě tímto se z této techniky stává efektivní a rychle působící nástroj, který ve Feng shui využíváme, když chceme v daném roce dosáhnout rychlé výsledky a stanovené cíle v určitých oblastech našeho života.

Pro zápis letící hvězdy slouží čtverec Luo Shu, do kterého se každý rok jednotlivé hvězdy zapisují podle speciálního algoritmu, kde každý rok jedna z hvězd je vedoucí a nachází se uprostřed čtverce, další se zapisují do zbylých osmi čtverců kolem ní.

Je nutné zde uvést, že roční letící hvězda, ač je velmi efektivní a rychlá, představuje jen malou část obrovského systému zvaného tradiční feng shui. Víc, než polovinu tvoří tzv. venkovní feng shui, do kterého patří analýza vnějšího prostředí, do kterého je prostor zasazen – pozice řek, jezer, pohoří, frekventovaných cest, jiných budov a objektů v okolí domu nebo bytu. Tady zkoumáme kvalitu qi, která zvenku proudí do prostoru. Pak máme vnitřní, interiérové feng shui, kde zkoumáme, jak qi, proudící dovnitř působí v prostoru a jaké mechanismy tady spouští. Existuje mnoho sofistikovaných technik, které zkušený konzultant feng shui při své práci s prostorem používá. Nicméně, i když uděláme úpravy prostoru jenom podle ročné letící hvězdy, dokážeme dosáhnou určité procento změn v našem životě a naklonit si přízeň, nebo naopak odvrátit nepříjemné situace a události.

Roční letící hvězda se dělá každý rok, ideálně na jeho začátku – co je vždy někdy kolem 4. února daného roku, podle začátku solárního roku a princip techniky je poměrně jednoduchý. Využívat části prostoru, kde v daném roce působí pozitivní hvězdy a vyhýbat se sektorům, kde působí ty negativní. Je přirozené, že ne vždy je to možné na 100 procent dodržet, například, když vám negativní hvězda působí v kuchyni, nebo ve vstupu a pozitivní hvězda se usídlila například v komoře. V těchto situacích používáme pět prvků (dřevo, oheň, země, kov a voda) k jejich harmonizaci.

Když máte půdorys vašeho prostoru a kompas, můžete sami začít s harmonizací. Je to zábava a výsledky vás určitě překvapí.

Půdorys a zaměření světových stran

Pro aplikaci techniky letící hvězdy potřebujete půdorys vašeho prostoru. Vyznačíte jeho střed pomocí uhlopříček vedoucích z rohů, stoupnete si na místo, kde se uhlopříčky proťaly a zaměříte, například pomocí aplikace v telefonu, nebo jiného kompasu orientaci sever – jih.

Po zaměření půdorys rozdělíte do osmi bran, jak jednotlivým výsekům říkáme, podle vašeho měření, kde jednotlivým stranám patří 45° výseče:

  • Sever: 337,5° – 22.5°
  • Severovýchod: 22,5° – 67,5°
  • Východ: 67,5° – 112,5°
  • Jihovýchod: 112,5° – 157,5°
  • Jih: 157,5° – 202,5°
  • Jihozápad: 202,5° – 247,5°
  • Západ: 247,5° – 292,5°
  • Severozápad: 292,5° – 337,5°

Po zaměření stran a vyznačení bran zbývá zapsat jednotlivé hvězdy do sektorů. Číslo hvězdy přepíšete z Lo Shu čtverce na váš půdorys a to tak, že si nejprve vyhledáte světovou stranu, například východ, ve čtverci a jednoduše opíšete číslo hvězdy do odpovídající brány – tedy napíšete číslo 5 do sektoru východ na vašem půdoryse.

Nyní už vidíte, kde, jaká hvězda působí a můžete začít dělat svou analýzu. Při práci s roční letící hvězdou klademe důraz hlavně na ty části prostoru, kde zvykneme trávit nejvíc času, zejména jsou to vstupní dveře, ložnice, pracovna, kuchyň a obývací pokoj. Například harmonizace vstupu do prostoru podle roční letící hvězdy je velmi efektivní v Číně hodně používaná technika a i v našem článku popíšeme, co každá z hvězd na vstupu dělá a jak ji harmonizovat.

Připomínáme, že podstata techniky je v tom, že se snažíme využívat prostory, kde se nachází pozitivní roční letící hvězda, a vyhýbáme se sektorům, kde působí hvězdy negativní. Níže uvádíme charakteristiku každé hvězdy spolu s navrhovanými úpravami pro její harmonizaci.

1 – Tan Lang Xing

Hvězda podporující dobré jméno pověst, přinášející pomocníky a ochránce. Přináší potenciál, že se v našem životě, v té správné chvíli objeví pomocník, mentor, který nás podpoří a pomůže nám anebo ukáže ten správný směr. V roce 2020 je hvězda 1 v severovýchodním sektoru prostoru. Když v následujícím roce hledáte pomoc „shůry“, nevíte si rady, jak dál, potřebujete poradit, navést na správnou cestu, severovýchod je ta část prostoru, kde byste měli trávit čas. Pracovat zde, hledat odpovědi čtením ale třeba i na internetu. Zvýšíte tím pravděpodobnost, že se správná informace objeví v tu správnou chvíli a vy budete znát odpovědi. Na vstupu tuto hvězdu podporujeme použitím kovu nebo vody, například kovový zvonek, zvonkohra, obraz cesty, obraz vody, malý vodní prvek.

2 – Ju Men Xing

Hvězda nemocí se pro rok 2020 nachází na jihu. Když máte v jižním sektoru vstup, kuchyň (a často zde vaříte), ložnici nebo pracovnu, zvyšuje se pro vás potenciál onemocnění v tomto roce. Když jste nemocni nebo vyčerpáni, vyhněte se, pokud možná úplně, jižní části vašeho prostoru. Když to z jakéhokoliv důvodu není možné, negativní působení hvězdy do určité míry eliminujeme, a to přidáním kovu do prostoru. Hvězda 2 patří k prvku země, a proto použijeme kov, který zemi vyčerpá a vliv dvojky částečně oslabí. Nejlepší eliminací jejího vlivu však bude tuto část prostoru v roce 2020 vůbec nevyužívat. Na vtsupu hvězdu oslabujeme kovem – například zvonek, zvonkohra. Odstranit zemské prvky. Dvojka na vstupu má i pozitiva – v tomto roce bude podporovat ženy v rodině a podpoří početí.

3 – Lu Cun Xing

Konflikty, argumenty a právní potíže. To přináší hvězda trojka v roce 2020 do severního sektoru. Využíváním tohoto sektoru můžete zvýšit haštěřivost ve vašem živote, stejně jako přilákat právní problémy. Chcete-li se vyhnout zbytečným hádkám, střetům a problémům se zákonem, vyhněte se, pokud možná, severnímu sektoru. Když to není možné, použijte oheň, ten, protože v koloběhu pěti prvků následuje po dřevě, který sytí tuto hvězdu, její působení oslabí. Trojku na vstupu oslabíme malou svíčkou a letos tady dbáme na pořádek a bezpečí, odstraníme vše nebezpečné z této oblasti.

4 – Wen Qu Xing

Akademická a literární hvězda podporující také romantiku. Tento rok je na jihozápadě. V případě, že studujete, podstupujete zkoušky, nebo hledáte vhodného partnera, zaměřte svou pozornost na jihozápad. Zde můžete čerpat energii této lásku a studium podporující hvězdy. Když na jihozápadě budete letos trávit čas, zvýšíte potenciál, že se naučíte nové věci, zvládnete zkoušky a rozproudíte váš romantický život. Studujte na jihozápadě a bude se vám dařit. Je to vhodný sektor, když se chceme zlepšovat učením a studiem. Když sektor nemůžeme užívat, můžeme její vliv aktivovat umístěním vodního prvku. Tak se vliv hvězdy rozšíří do prostoru a její vliv můžou užívat i další obyvatelé. Použít můžeme i rostliny a protože jsme na jihozápadě (oblast vztahů), můžeme romantický aspekt posílit vyobrazením spokojeného páru. Na vstupu postupujeme stejně, umístíme zde malou rostlinu, nebo malý vodní prvek.

5 – Lian Zhen Xing

Tato hvězda přináší neúspěch a nezdar. Je to, dá se říct, ten nejnepříznivější sektor a letos je to východ. Proto mu věnujeme velkou pozornost. Nejlepší, jak se vyhnout vlivu pětky, je vůbec tuto část nepoužívat a hvězdu neaktivovat. Aktivací máme na mysli naši fyzickou přítomnost tady, ale také jakékoliv renovace, zednické práce, rekonstrukce, dokonce ani zatlouct zde hřebík do stěny není vhodné. Když zde ale musíme z jakéhokoliv důvodu pobývat, použijeme nápravy pro snížení jejího vlivu, konkrétně kov. Její vliv se tím oslabí ale neeliminuje. Když zde budeme trávit čas, protože zde máme vstup, pracovnu, ložnice, nebo kuchyň, musíme počítat s určitým nezdarem a překážkami v roce 2020, přijmout to a podle toho jednat. Na vstupu, když ho máme na východě, je vhodné letos umístit zvonek, nebo zvonkohru, tepaný talíř, bílou barvu, pořádek a odstranit vše zemské.

6 – Wu Qu Xing

Autorita, síla a postavení. Pokrok v kariéře. To všechno můžete získat, když využijete jihovýchod vašeho prostoru v roce 2020. Právě zde totiž působí hvězda, která to všechno přináší s podporuje. Když toužíte po postupu v kariéře, jste připraveni zaujmout vedoucí pozici, ale nabídka nepřichází, nebo si toužíte získat respekt, využijte jihovýchod. Věnujte se zde své práci, aktivujte hvězdou svou přítomností. Podpořit šestku lze také pomocí kovu, ke kterému hvězda patří jako napíklad čisto, bílý porcelán, kovové doplňky. Šestka na vstupu se podpoří kovem a přináší podporu pro muže v domácnosti.

7 – Po Jun Xing

Při ladění středu jsme ve Feng shui opatrní, protože střed prostoru a jeho kondice ovlivňuje celý byt nebo dům. Základem je mít střed čistý a volný a dbát nato aby se tady nehromadila energie (co sse děje nejčastěji skrze nepořádek). V roce 2020 se tady usídlila hvězda 7, která patří mezi ty neutrální a prostor, ve kterém se nachází se snažíme neutralizovat, nebo čistit. Sedmá hvězda je o komunikaci, ale také, která může přinést svár a konflikt. Jste-li od přírody konfliktní, vyhněte se letos středu prostoru. Když ale potřebujete nakopnout své komunikační dovednosti získat verbální zručnost, střed je pro vás letos vhodný. Pořádek a čisto je zde nutný, abychom předešli krádežím bezpečí pro snížení potenciálu poranění ostrými předměty.

8 – Zuo Fu Bi Xing

Osmička je hvězda hojnosti a prosperity, co z ní dělá velmi populární hvězdu. Pro rok 2020 se nachází na severozápadě a je to asi ten nejlepší sektor v tomto roce. Když tady máte ložnici, pracovnu, nebo vstup do prostoru, získáváte jednu z nejlepších energií pro znásobení financí. Peníze ale nepadají z nebe a když zde budete v tomto roce trávit hodně času neznamená to, že vyhrajete loterii, ale že vám to přinese nové nápady, jak peníze vydělat, nové příležitosti, jak rozšířit svoje podnikání, nový prostor pro uplatnění vašich znalostí a schopností vedoucí k vyššímu profitu z vaší činnosti. Je to aktivní energie a proto, když tady budete trávit čas, očekávejte hodně práce – a samozřejmě pak náležitou odměnu. Její působení podpoříme ohněm (protože osmička patří k prvku země a tu oheň hezky sytí), ale také můžeme použít vodní prvek (voda, která cirkuluje), který podpoří yangovou energii osmičky. Na vstupu je osmička velice vítaná a snažíme se ji tady posílit ohněm a zemí a použijme například červený symbol nebo keramiku.

9 – Fu Bi Xing

Devátá hvězda v podstatě znásobuje působení jiných hvězd, a to jak v pozitivním, tak negativním směru (ve skutečnosti působí v každém sektoru hned několik hvězd dohromady, to ale nebudeme v tomto článku rozebírat, protože se jedná o jednu z pokročilých technik). Představuje ale také budoucí hojnost, postup, povýšení, zlepšení, šťastné události, oslavy, prestiž a uznání. Je to hvězda slávy a krásy. V současné periodě přináší pozitivní aspekty, a proto západ, co je směr, ve kterém tato hvězda v roce 2020 bydlí, bude pro vás určitě prospěšnou částí prostoru. Máte-li zde studovnu, mělo by se vám dařit v studiu, máte-li zde ložnici, zlepší se váš partnerský život a pro pracovnu je to ideální místo, když chcete pokrok v kariéře, nebo podnikání. Vstupní dveře na západě letos pomůžou, v případě, že se hojně užívají, v růstu financí. Když chcete využít pozitivní energii této hvězdy, užívejte západní sektor vašeho prostoru, nebo hvězdu podpořte prvkem ohně anebo dřeva. Co se týče devítky na vstupu, dbáme na prevenci požáru, kontrolujeme elektřinu v celém domě a doplňujeme zde například řezané květiny, obrázek řezaných květin, červený symbol, obrázek, červené boty, červená rohožka.

Autorka článku: Ing. Lucia Petriláková, absolventka České školy Feng Shui

 

 

 

 

 

 

Předzvěst pro rok kovové krysy 2020

Dne 4.2. 2020 okolo 3 hodiny ranní vstupujeme do nového energetického ročního cyklu, který byl započat dne 25.1. 32020 změnou regenta zemské větve, kdy vládu po zkušeném zemském Vepři převzala ambiciózní kovová Krysa. Krysa měla dost času dozrát do plné síly do počátku cyklu, proto se můžeme připravit na rok silných vlivů a transformací.

Na daný rok máme dva úhly pohledu:

             1)   Vláda trigramu Jezero – kov Yang.

V cyklu devíti-úrovňového cyklu růstu vstupujeme do roku yangového kovu pod vládou trigramu Jezero a čísla 7.

To znamená, že nás a zejména na severní polokouli čeká tzv spirituální proměna, která souvisí s tématem archetypu ženy a jejího mystéria, sexuality, krásy, a radosti ze života. Trigram Jezero je příznačný: poukazuje na skryté hlubiny a rezervoáry energie, souvisí s bojovým uměním, léčením, spiritualitou, sexualitou, touhou po zhodnocení životních výsledků a společenskou prezentaci. Zároveň vlastnost kovu Yang znamená tvrdost, extrémy, extrémizmus, bojovnost a utvrzování se ve vlastním přesvědčení.

V tomto roce se tedy bude dařit jednak v oborech, do kterých se vkládají ženy, v léčení a léčitelství, kosmetice, vizážistice, stylingu, ezoterice, pornografii, a dále v oborech bankovního sektoru, měnových fondech, kryptoměnách, automobilovém průmyslu, obchodu se šperky a drahými kovy. Doporučuje se především střežit svůj majetek a šikovně jej zhodnocovat a vytvořit si vlastní trezor úspor.  Nejdůležitější však bude se z hodnot života radovat, neboť radost bude klíčovým tématem úspěchu a uspokojení.
Pro tento rok varujeme proti právním i jiným bojovým střetům, extrémistickým projevům a neurvalému prosazování vlastních pravd, tzv. faulů, protože nemusí dopadnout bezpečně ani pro jednu stranu. Významnou roli bude hrát policie, právo a bezpečnostní složky, pokud se dokáží samy vyhnout extrémním rolím. Na poli společnosti bude vládnout snaha o porozumění a větší komunikaci. Nicméně mohou vznikat ohniska sváru, která se projeví a pominou.
Hlavní téma kovu je vždy snaha o dokonalost, krásu a zvonivý zvuk.

  • Vláda regenta zemské větve – kovová Krysa

V cyklu 12 tiletého cyklu zemského dění přebírá vládu chytrá, bystrá Krysa, která je matkou úspěchu, pokroku a bystrosti. Snaží se vyhrát a být u všeho první. Otevírá dalších 12 let nových aktivních zkušeností po zkušeném Vepři.  Jde o Krysu s přídavkem nebeského stonku – Kov Yang. Yangový kov Krysy ji dodá důraznosti v dosahování svých potřeb, větší šarm a eleganci a ostrost k jasnému zacílení. Tady je i trochu vykřičník, neboť se stýká yangový kov trigramu roku s yangovým kovem Krysy. Oba o sebe budou narážet a náležitě zvonit, když se střetnou. Dá se tedy očekávat překvapivé HALÓ! nebo COŽE? v mnoha oborech nebo náladě společnosti.
Krysa je noční zvíře, proto i noční aktivity budou akcentovány. Rok Krysy může být bouřlivý i nebezpečný, ale neměl by být fatálně destruktivní, vyjma situace, kdy bude nějaká větší skupina nebo etnikum zahnány do kouta. Pokud ano, zvolí útok místo obrany.
Tento rok je považován za vhodný pro zakládání všech druhů aktivit, otevírání se v podnikání, investicích, ale i užívání si života. Stejně jako Vepř loňského roku má Krysa základ ve vodě, tedy nese v sobě i kvalitu prožitku mysteriózního rozměru přítomnosti. Filozofická témata nás budou stále doprovázet, stejně jako záliba v konspiracích.  Hluboká voda trigramu Jezera a základ vody v Kryse přinesou podvody, diplomatické šarády, rozmach vlivu ve světě špionáže a tajných služeb, prostituci a prohloubení manipulační války. Nicméně to bude i rok, kdy různá tajemství budou odhalena nebo vynášena z hlubin na světlo. Dá se očekávat, že  se mohou vynořit všelijaké podivnosti, ale úkolem bude je očistit, uzdravit a přivést k lesku. Lesk kovu je kýženým obrazem. Pozor na infekce a choroby spojené s vodou – gynekologie, genitálie, močový měchýř, ledviny. Doporučujeme stravu plnou vlákniny k zajištění činnosti tlustého střeva, provádět očisty organizmu a zbytečně neprochladnout. Kuřákům doporučujeme snížit stav cigaret, pijákům kávy hlídat si míru a jíst červené ovoce a zeleninu.

Z obou charakteristik vyplývá jedna zásadní rada: přestat se rozčilovat a bojovat za všechno zleva doprava, ale (na)učit se radosti ze života, smát se od ucha k uchu a užít si to. Radosti bude přáno.

Vliv roku pro jednotlivá znamení:

Krysa: pro krysu bude rok 2020 jako maraton, kdy poběží od jednoho cíle za druhým. Nicméně právě letos by se měla věnovat i sama sobě a svým blízkým, protože ji budou potřebovat. Bilance a dělba času ji bude provázet ve zvýšené míře. Držet nad vodou ji mohou přátelé a pocit sounáležitosti.

Buvol: bude udržovat své tempo, shánět spojence, a čeká jej přátelský a pracovitý rok. Může přinést i menší ztráty, ale bez větších následků. Měl by se obracet ke svým přátelům s důvěrou a jeho srdce bude naplněno.

Tygr: bude celkově vyživován, mohl by se životně posílit, ale musí se připravit na občasná nedorozumění.  Zároveň jeho domov a rodina budou pro tento rok zásadně důležitým útočištěm. Musí se připravit, že mu bude čas utíkat jakoby pod rukama a nutí ho přidat do kroku.

Králík: králíku přinese rok požehnání ve smyslu činorodosti i zabezpečení. Musí si dát pozor na hranice svého teritoria a naučit se říkat i ne. Rok mu bude přinášet výzvy, ale většinou jen takové, na které bude stačit. Ostatní jej budou vyhledávat pro jeho příznačnou moudrost a přehled.

Drak: drak, krysa a opice vytvářejí vodní triangl, mohou tedy hledat a nacházet spojence, kam se jen podívají. Apel pro ně budou finance, kariéra a zhodnocení. V životě mohou dosáhnout postupu nebo povýšení. Mohou získat peníze, a zároveň je ztratit. Důležité je držet si rezervu a být opatrní. Musí si dát pozor na podvody a respektovat pravidla.

Had: hadi budou zažívat jak krásné, tak i těžké chvíle. Bude na nich, jak se s nimi vyrovnají, ale jejich schopnost  sebedůvěry jim dodá sílu k překonání. Pokud spadnou do deprese, musí vyhledat pomoc u přátel, kteří jim pomohou. Tento rok mohou doslova ulovit svou kořist – získat majetek, dobré zajištění, nalézt partnera. Budou však i zažívat chvíle prázdnoty a hledat smysl života.

Kůň: koně překvapí silné momenty – mohou je zaskočit věci, o kterých ani nevěděli, že existují. Mohou se však těšit z radosti z pohybu a nesmí ustrnout. Rok jim bude pozitivní výzvou, kterou dokáží přijmout a posunout se vpřed. Mohou se posunout vpřed v oblasti vztahů i kariéry.

Ovce: ovce bude zaměřená hodně na sebe, a zažije i rodinné spory. Musí si dát pozor na nepřátelství i od těch, od kterých by je nečekala. Je to rok, kdy se může výrazně pohnout vpřed, ale bude ji to stát nutnost překonání překážek a opuštění stereotypů. Zároveň se má naučit rozlišit přátele od nepřátel a zavést si systém do života.

Opice: podobně jako drak může posílit v životě, nalézt lepší místo a výrazně si polepšit. Pozor na zdravotní zátěže, je třeba hlídat si zdroje a rezervy. Vrozená hravost opice bude v tomto roce občas trochu mimo mísu, a může se připravit, že ji okolí nebude její výstřelky vždy tolerovat.

Kohout: kohout se bude cítit jako ryba ve vodě, ale zároveň bude mít pocit odcizení od druhých. Nedoporučuje se, aby tento rok dělal výrazné změny v životě, měl by si užívat toho, co jej obklopuje, pokračovat ve svém snažení  a nedělat si zbytečné starosti. Pokud se dostane do sporů, ty pak mohou být s následky. Důležité bude pro kohouta objevit nové perspektivy a horizonty nebo se vydat za novými aktivitami v životě.

Pes: pes bude mít pocit naléhavých úkolů a cesta života jej sama povede po stopě. Jen by měl občas zdvihnout hlavu vzhůru a otřepat se, než se pustí další cestou po stopě dalších nezbytných úkolů. Musí si hlídat svobodu a nebýt zajatcem činnosti nebo jiné závislosti. Potřeba udržení si nezávislosti jej bude provázet.

Vepř: vepř bude mít vcelku úspěšný rok. Zpočátku roku bude pociťovat únavu a líně se rozvalovat, ale brzy se vzpamatuje a bude hledat nové pastviny nebo horizonty. Měl by si dát pozor na nečekané výdeje energie nebo prostředků, pečlivě zhodnocovat dosažené úspěchy a vážit si jich.

Autor: Ing. arch. Otakar Chochola, zakladatel České školy Feng Shui

Rozhovor s Karolinou Slaninovou nejen o České škole Feng Shui

Feng Shui je tisíce let staré učení, které se zrodilo v Číně a je založeno na empirickém pozorování vlivu okolí na člověka. Staří Číňané věřili, že to, v jakém prostředí žijeme ovlivňuje až jednu třetinu kvality našeho života. Jak vám Feng Shui může pomoci v běžném životě a více se dozvíte v rozhovoru s manažerkou jedné z nejstarších Feng Shui škol v České republice Karolinou Slaninovou.

Jak se stane, že v České republice vznikne škola Feng Shui?

Zasloužil se o to především zakladatel naší školy Otakar Chochola, který před více než dvaceti lety hledal smysl své práce architekta. V té době ho životní cesta přivedla k Feng Shui, které mu dávalo ve spojení s architekturou dokonalý smysl – léčit prostor a lidi ve vzájemné souvislosti. Postupně se učil u mezinárodně uznávaných odborníků na Feng Shui: Roger Green, Adalbert Nellisen, mistr Boris Michajlovič Brin nebo také Eva Joachimová. Několik let po otevření praxe založil spolu s kolegou a odborníkem na zdravé bydlení Davidem Eyerem Českou školu Feng Shui, která v říjnu otevře brány již 14. ročníku.

Co si máme vlastně pod pojmem Feng Shui představit?

V současnosti Feng Shui v západním světě stále nabývá na popularitě. Avšak stejně jako mnoho jiných trendů muselo být Feng Shui zjednodušeno, zbaveno své hloubky, aby získalo atraktivitu pro main stream. Tomu bohužel odpovídá i většina literatury, která je u nás dostupná a mnohdy nemá s tradičním Feng Shui mnoho společného.

V naší škole se snažíme na Feng Shui nahlížet jako na velmi komplexní učení, které pomocí harmonizace prostoru pomáhá osobní kultivaci jedince a zvýšení kvality života každého z nás.

Jak konkrétně se dá prostor harmonizovat?

Způsobů je opravdu nepřeberné množství a některé z nich mnozí z nás zcela přirozeně ve svých domovech aplikujeme. Především ženy díky své intuici mnohdy vybaví své domovy tak, aby v nich mohla energie harmonicky proudit a povzbuzovala tak jejich obyvatele. To je vlastně i základní cíl Feng Shui úprav v našich obydlích – volné proudění životodárné energie.

Abychom ale byli konkrétnější, například v interiéru je důležité mít zastoupeno všech pět prvků / elementů (voda, dřevo, oheň, země, kov). Docílit toho můžeme pomocí barev, tvarů, světla apod. Například špičaté tvary a červená barva reprezentuje prvek ohně, který je velmi aktivní a musí se s ním nakládat opatrně. Naopak nábytek ve tvaru ležatého obdélníku (nízké komody, sedací soupravy apod.) společně se zemitými tóny mohou být zastoupeny mnohem hojněji, jelikož přinášejí klidnou energii země, stabilitu a klid.

Častým „nešvarem“ současných domácností jsou „pasivní“ interiéry v šedobílé kombinaci, jež ve spojení s černou či kovovými prvky představuje téměř nehybnou energii, kterou je třeba oživit množstvím pokojových rostlin či zelenými, tyrkysovými doplňky.

Také je třeba si dávat pozor na negativní energii, kterou generují ostré hrany, rohy či otevřené regály. Pokud tedy máte možnost, volte vždy nábytek s oblými rohy a šetřete otevřenými policemi.

Dokázala byste tedy ve zkratce shrnout, jak může být Feng Shui přínosné pro každého z nás?

Prostor vám může pomoci zvýšit kvalitu vašeho života a zároveň vám může poskytnout informace o vás samotných. Pokud se vám například líbí již zmiňovaný bílo/šedý interiér s ostrými úhly, je dost možné, že jste velmi analytické povahy, máte rádi jistoty a pořádek. Naopak obklopuje-li vás chaos, dost pravděpodobně vám vaše okolí pouze zrcadlí vaše vnitřní rozpoložení.

Jinými slovy, pokud se chystáte ve svém životě nastartovat změny, úprava prostoru kolem vás vám pomůže je nastartovat. Feng Shui má mnoho doporučení, jaké změny ve vašich domovech udělat, abyste posílili vaše vztahy, podpořili vaši kariéru či například zajistili klidný spánek.

www.ceskaskolafengshui.cz

Zrcadlo – mocný Feng Shui nástroj

Jedním z nejlepších nástrojů Feng Shui konzultanta je zrcadlo. Tento bytový doplněk může zvýšit a zlepšit energii v celém domě tak, aby přinášel hojnost a štěstí. Zrcadla odrážejí světlo a energii a proto působí v prostoru jako akcelerátor neboli urychlovač energie. Používáme ho také v případě, když chceme energii v prostoru správně směrovat do určité části domu nebo místnosti.

Existuje několik všeobecných pravidel při práci a umísťování zrcadel v prostoru.

Vchodové dveře

Zrcadlo v předsíni anebo ve vstupní hale dokáže nasměrovat energii dál dovnitř, do prostoru, je-li správně umístěné. V halách a chodbách platí pravidlo, že zrcadla nemají být naproti vchodu, protože takto odrazí vstupující Qi zpátky ven a prostor může postrádat dostatek energie. Zrcadlo v předsíni umísťujeme na stěně kolmé ke vstupním dveřím. Toto umístění umožní energii proudit hladce do domu.

Schodiště

Úzké schodiště může omezit příliv bohatství a hojnosti, proto zde rádi využíváme zrcadla pro jeho vizuální rozšíření. To pak pomůže toku energie nahoru po schodišti. Velké zrcadlo na meziposchodí, směřující do prostoru nahoře, je skvělou volbou.

Dlouhé chodby

Zrcadla umístěná v dlouhé chodbě mohou pomoci zpomalit tok energie a nasměrovat je do dveří vedoucích do místností domu. Zrcadla by neměla být rozložena přesně naproti sobě, protože se takto energie zasekne v protipohybu od jednoho zrcadla ke druhému a neproudí do prostoru.

Jídelna

Správně umístěné zrcadlo v jídelně může znásobit hojnost vaší rodiny. Jídlo na stole symbolizuje hojnost domácnosti a odraz jídla na jídelním stole v zrcadle budí dojem větší hojnosti, nežli je potřeba pro výživu rodiny. To se pak promítne do skutečné hojnosti rodiny. Umístěte zrcadlo tak, aby odráželo jídelní stůl a dbejte nato, aby se v odraze neobjevili dveře, kuchyň, nebo aby hostům a sedícím zrcadlo v odraze nesekalo hlavy.

Koupelna

V koupelně je vhodné umístit zrcadlo tak, aby neodráželo toaletu, nesekalo hlavu v odraze, nebo aby nedělilo odraz na části, to znamená použít zrcadlo celistvé, bez předělů.

Pracovna

Zrcadlo by mělo vždy odrážet pozitivní aspekty a předměty v prostoru. Pokud přijímáte klienty ve své pracovně nebo na svém pracovišti, umístěte zrcadlo na zeď vedle dveří vedoucích do místnosti tak, aby odráželo vstupující osoby. To bude zdvojnásobovat počet klientů.

Pokud se vám nepodaří umístit svůj stůl do vhodné pozice (viz náš článek Pracovna podle Feng Shui), tedy směrem ke dveřím, zavěste na stěnu malé zrcadlo tak, aby odráželo dveře, když sedíte u svého stolu. Tím zabráníte útokům na záda a neočekávaným překvapením v podnikání.

Dbejte nato, aby zrcadlo neodráželo váš stůl nebo vás. To by mohlo vést ke zdvojnásobení pracovní zátěže. Nikdy nezavěšujte zrcadlo naproti dveřím do kanceláře. Mohlo by to odrazit všechny dobré energie a pracovní příležitosti.

Ložnice

Při používání zrcadel v ložnici buďte opatrní. Jsou dvě místa v ložnici, kde můžete zavěsit zrcadlo. Pokud nevidíte na dveře z vaší postele, když ležíte, umístěte zrcadlo na zeď tak, aby odráželo dveře, ale ne postel. Zrcadlo v plné délce můžete také umístit na vnitřní stranu dveří šatníkové skříně. Dbejte nato, aby tyto dveře byly zavřeny, když se skříň nepoužívá.

V ložnici se vyhýbáme umístění zrcadel tak, aby odrážely postel. Ve Feng Shui to znamená pozvání pro třetí osobu do vztahu a podporuje to nevěru.

Malé výklenky, rohy a tmavé kouty

Pro optické rozšíření malých výklenků nebo stísněných prostorů použijeme zrcadla, abychom rozšířili tento prostor a podpořili tok energie. Tady se vyvarujeme odrazů objektů jako jsou špinavé oblečení a nádobí, hromádky starých novin a jiné druhy nepořádků. Odrazy těchto negativních aspektů jsou kontraproduktivní, protože zdvojnásobují nepořádek a blokují tok energie. Zrcadla můžeme umístit i tam, kam nemůžeme dát okna.

Autor článku: Lucia Petriláková, absolventka České školy Feng Shui

Hliněná omítka z pohledu Feng Shui

Aniž byste detailně studovali Feng-Shui, bez obtíží zařadíte hliněné omítky k prvku Země. Chcete-li Zemi posílit, znásobit její moc, přidáte prvek Ohně (svíčku, krb, červené doplňky). Naopak oslabení přichází s Kovem. Není nutné hned na stěnu věšet meče či tepané ozdoby. Kov symbolizuje i bílá barva, kulaté předměty. Bílou barvu můžete použít i v případě, že je země moc, třeba jako v našem případě, kdy hliněné omítky máme v celém domě. Už když jsem naše zdi viděla poprvé, vůbec jsem neměla pocit, že na nich někdy bude viset nějaký obraz. Stěna je totiž sama o sobě výrazná, dekorativní a já si říkala, že ji chci jen nějak jemně dotvořit, aby vynikla jak omítka, tak dekorace.

Dana Škvorová

Absolventka České školy Feng Shui

Dany profil a kontakt

 

Rok 2019 z pohledu čínské astrologie

Energetický rok 2019 začíná dne 4. 2. okolo páté hodiny ranní podle solárního času a bude pod vlivem trigramu Hora a čísla 8 z devíti úrovňového cyklu proměn. Trigram Hory, spolu s číslem 8 přinášejí obnovu života v hluboké podstatě s aspektem proměny nitra, tedy proměny nevyhnutelné. Hlavním motivem bude příklon k hlubině osobního prožívání, transmise aktivit do sociální sféry včetně snah o její kultivaci, pevnější rozlišení struktur pravdy a lži a nevyhnutelný apel na samostatnost a nezávislost každého jednotlivce. Obrovskou hodnotou bude práce, vytrvalost a fyzická kondice. Zdroje můžeme nalézt v hlubině svého nitra a prožitku vlastního klidu. Důležitá bude práce rukama a péče o vlastní stabilitu.

Podle lunárního cyklu začíná svou vládu regent Zemský Vepř o novoluní dne 4. 2. – 22:03 SEČ. Začátek lunárního cyklu proběhne tedy pouhých cca 17 hodin po začátku solárního cyklu. Toto je vzácně výjimečná situace, kdy oba časy dělí velmi malý úsek. Dá se tedy očekávat  zesílený vliv energie na celou planetu nebo také velmi silný rok silných a zajímavých událostí. Zároveň jde o kvalitativní posun v oblasti polarizace společnosti, kdy se přiblíží vzdálenosti mezi oddělenými břehy v každém aspektu, což přinese možnost jak pochopení a přemostění, tak větší tlak nebo rozepře.

Regentem roku bude zemský, neboli hliněný Vepř, který přinese významnou změnu v dynamice uvažování. Po zemském Psu a ohnivém Kohoutu přinese obnovu v přístupu k hloubce života v širším rozsahu a příklon k integraci metafyzické roviny bytí. Kohout i Pes byly především realističtí strážci struktur, kde se každý vyrovnal se svoji úlohou jinak. Kohout (rok 2017) přinesl sváry, napětí a apel k nastolení pořádků, Pes (rok 2018) přinesl velký tlak na struktury, uplatnění konzervativních hodnot a především vnesl napětí a rozlišení do partnerských vztahů, respektive vztahů vůbec.
Oproti těmto vlivům Vepř přinese více klidu, apel na harmonii, uvolnění napětí a příklon k uplatnění poctivosti a upřímnosti, ale zároveň i důraznou potřebu zajištění ochrany vlastního klidu a bezpečí.
Rok Vepře předznamenává rozvoj v oblasti podnikání, obchodu, investic a průmyslu. Vepř má ve svém základu vodu, neboť patří k zimě a yinu. Tato voda otevře opět hlubiny mystérií a obnoví vnímání spirituální podstaty a metafyzického rozměru života. Přinese tedy více transformace. Bohužel se dá očekávat, že přinese i podvody a neviditelné tahy v oblasti diplomacie a zahraniční politiky. V tomto roce si budeme muset dát pozor na podvodníky, doporučuje se obezřetnost a rozvážnost. Rozhodně se budeme moci radovat z prohloubení citů a bytostného vnímání, dále užívání si hudby a realizace vlastních snů.
Vepř je rozený dobrák se srdcem na dlani, dokud ho nenaštvete, ale když se rozzlobí, neví kdy přestat. Tuto zlobu a sílu vyvine až v okamžiku akutního nebezpečí nebo přímého ohrožení, ale použije-li ji, nic ho nezastaví. Nalézá se na konci 12-ti úrovňového cyklu, je tedy zvířetem s obrovskou životní zkušeností, silou a moudrostí. Bohužel ji někdy zcela promarní ve své inklinaci k pohodlí anebo nestřídmosti v užívání si života. Z tohoto titulu bude těžší držet na uzdě vlastní chutě nebo choutky, a spíše se dá očekávat celkový rozvoj v oblasti všeho, co k užívání života patří: gastronomie, hoteliérství, ubytovací služby, péče o člověka, rehabilitace a masáže, turizmus, ale rozměr klidu i rodinné pohody nabere na kvalitě. V oblasti kvality jídla doporučuji zařadit do jídelníčku kořenovou zeleninu a rostlinné plody vůbec. V tomto roce pozor na alkohol, a příklony k obsesím nebo extrémizmu –  mohly by se vymstít. Na intenzitě naberou vstupy na sociálních sítích a médiích, které budou strhávat k závislosti. I zde je třeba dbát odstupu a opatrnosti.

V oblasti přátelství a rodiny můžeme čekat zlaté časy, i v oblasti partnerství by mohl nastat obrat k obecné smířlivosti s výjimkou urputného prosazování vlastních pravd nebo pozic, a více než kdy jindy bude platit věta: „můžeš mít vztah nebo pravdu.“
Vepř je hierarchické zvíře a nerado se vzdává vůdčích rolí, pokud je již vlastní. Lídři a vedoucí činitelé budou čelit výzvám, které buď obhájí, nebo padnou. Vepř uznává jen nejsilnějšího vůdce.

Rok Vepře pro jednotlivá znamení čínského zodiaku:

Obecné podpory, přízně a přirozeného životního posunu se v tomto roce dočkají jedinci narození ve znamení: TYGRA, KRÁLÍKA a OVCE. Mohou počítat s podporou přátel, dočkat se posunu v zaměstnání nebo zažít úspěchy i radosti se svými blízkými.

Jedinci ve znamení OPICE by se měli vyhnout zbytečným sporům a řešit citlivé záležitosti za pomoci přátel nebo lidí k tomu povolaných, odborníků atd. Chytré a hravé povaze opice to dá trochu zabrat, ale může se tímto způsobem posunout a zjemnit v rovině sociálních vazeb.

Největší výzvou bude tento rok pro zrozence ve znamení HADA, kteří budou čelit výzvám i překážkám. Pokud je zvládnou dobře, mohou si gratulovat k výraznému životnímu posunu. Neboť od toho výzvy jsou.

Pro VEPŘE samotné to bude příznivý rok, kdy budou moci upevnit svoji osobní pozici. Budou však bojovnější a zažívat i konflikty v oblasti hierarchie, tedy zejména při setkání s autoritami. To se může snadno promítnout i do osobních vztahů, kdy se doporučuje větší mírnost a ústupnost.

Ostatní znamení si budou užívat roku VEPŘE každý po svém bez zvláštního upozornění. Snad jen DRAK a PES budou zažívat více tíhy, ale s příklonem k vyrovnání sil, harmonizaci vztahů nebo jejich obnově.

K roku vepře přeji všem HODNĚ POHODY.

Otakar Chochola

Chcete vědět vše jako první?

* Vložením a odeslání e-mailové adresy potvrzujete souhlas
s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies, pokračováním v návštěvě stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací najdete zde

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close