Síla osobního čísla Ming Kwa

Síla osobního čísla Ming Kwa

Poznejte tajemství osobního čísla Ming Kwa a začněte čerpat jeho příznivý vliv. Vaše Ming Kwa říká mnoho o Vaší osobnosti a vztahu k jiným. Lidé se stejným Ming Kwa budou sdílet podobné chování, preference. Ming Kwa také určuje váš nejpříznivější směr pro spánek, práci, studium. Směr přinášející klid a stabilitu.

Vaše Ming Kwa (Ming = osobní, Kwa = číslo nebo trigram), někdy se uvádí Ming Gua, říká mnoho o Vaší osobnosti a vztahu k jiným. Lidé se stejným Ming Kwa budou sdílet podobné chování, preference. Ming Kwa také určuje váš nejpříznivější směr pro spánek, práci, studium. Směr přinášející klid a stabilitu.

Výpočet osobního čísla
Podle pohlaví a roku narození spadáte k číslu 1 až 9 (kromě čísla 5, které nemá směr) přidruženým k pěti elementům a trigramům.
1) Pokud jste se narodili mezi 1. lednem a 4. únorem, spadáte do předešlého roku.
U roku narození 2000 a výše dále provedeme úpravu tisíciletí připočtením +1.
2) Ze součtu posledního dvoučíslí až do konečného jednoho čísla určíme výchozí číslo.
3) Osobní číslo počítáme jinak pro muže a ženy:

muži odečtou výchozí číslo od čísla 10

ženy přičtou výchozí číslo k číslu 5

Výpočet pro muže narozeného 20.1.2007:
1) rok narození je ve skutečnosti 2006, dále k němu připočteme +1 = 2007
2) 0 + 7 = 7
3) 10 – 7 = 3

Výpočet pro ženu narozenou 18.5.2010:
1) 2010 + 1 = 2011
2) 1 + 1 = 2
3) 5 + 2 = 7

Typologie jednotlivých Ming Kwa

  • kwa 1 – voda
    • kwa 2, 8 – země (kwa 5 pro ženu = 8; kwa 5 pro muže = 2)
    • kwa 3, 4 – dřevo
    • kwa 6, 7 – kov
    • kwa 9 – oheň

Kwa 1 – Voda
Patří k trigramu Kan (voda, sever). Lidé s kwa 1 jdou s proudem. Jsou flexibilní, schopni změnit směr v mžiku. Ačkoli působí navenek tiše a stabilně, uvnitř jsou neklidní. Jako když řeka odnáší loď z jednoho místa na druhé, vodní lidé mají rádi cestování. Lehce navazují vztahy s jinými lidmi, jsou dobří v komunikaci, což z nich dělá diplomaty a vůdce.

Mají dobré mediační schopnosti, ať už doma nebo v práci umí zdárně navigovat přes velké peřeje i silné proudy. Samozřejmě bezproblémové plachtění je vždy vítáno.

Celkově, vodní lidé jsou okouzlující, odvážní, vytrvalí, sebejistí, svobodomyslní. Příliš hluboká zamyšlení však mohou způsobit smutek a deprese.

 

Kwa 2 – Země

Patří k trigramu Kun (země, jihozápad). Zemití lidé s kwa 2 jsou obecně tradicionalističtí. Jsou stabilní a konzervativní. Než udělají finální rozhodnutí, zváží všechny možnosti. Zemití lidé jsou nejloajálnější ze všech trigramů. Často se „sebeukřižují“, dávají přednost potřebám jiných před svými.

Existují dva typy zemitých lidí – měkká země (jako půda) a tvrdá země (jako skalnatá hora). Kwa 2 lidé spadají do druhé skupiny. Jsou rozhodní. Jsou jako hora, nepohnutelní. Jejich tvrdohlavost je jejich největší slabost. Měli by si uvědomit, že jejich způsob řešení věcí není nezbytně jediný nebo nejlepší způsob ze všech.

Kwa 2 lidé mohou být buďto váš nejlepší přítel nebo největší nepřítel.

 

Kwa 3 – Dřevo

Patří k trigramu Chen (hrom, východ). Dřevití lidé s kwa 3 jsou nebojácní, vytrvalí. Pronikají skrz půdu (zemití lidé především s kwa 8) nenechávajíce při své cestě nic na svém místě. Bujaře a sebejistě, jsou šampióny v užívání si života na maximum. Jako první zahřmění oznamující příchod jara, kwa 3 lidé usilují o to, aby byli všemi viděni a slyšeni. Jako dub (tvrdé dřevo) vyčnívají nad všechny. Někteří lidé se v jejich blízkosti cítí utlačeni, jiní se cítí v jejich dominující přítomnosti v bezpečí.

Stejně jako větve stromu, kwa 3 lidé mají hodně zájmů a kamarádů. Snadno se začnou nudit, což v jejich životě může vyústit ve velké změny.

Celkově jsou impulzivní a tvrdohlaví. Mají dobrý smysl pro humor.

 

Kwa 4 – Dřevo

Patří k trigramu Sun (vítr, jihovýchod). Kwa 4 lidé jsou mnohem více kompromisní než jejich neohebný protějšek kwa 3. Zatímco dřevo kwa 3 se tvrdostí podobá dubu, dřevo kwa 4 se podobá bříze pružně se ohýbající ve větru. Zatímco kwa 3 lidé vibrují a jsou impulzivní, kwa 4 lidé jsou tlumenější a váhavější. Instinktivně vědí, kdy pokračovat a kdy ustoupit. Jsou obezřetně optimističtí a dávají velký pozor na to, jak sami sebe prezentují.

Jsou romantičtí, sociálně zdatní, dobří v komunikaci. Akademicky založeni, stále se snaží učit novým věcem. Podobně jako kwa 3 lidé, mají různé zájmy a rozmanitou škálu přátel. Jsou rádi nezávislí, daří se jim v podnikání.

Na druhou stranu, kwa 4 lidé jsou emoční, jejich nálada plaje s větrem. Pravidla se snaží vždy přiohnout dle svých potřeb.

 

Kwa 6 – Kov

Patří k trigramu Chien (nebesa, severozápad). Kwa 6 lidé se mohou zdát tvrdí a rigidní jako ocel. Podobně jako velitelé armád, tito lidé vedou a nenásledují. Nedá se s nimi diskutovat. Vytváří pravidla a vynucují si jejich dodržování. Stejně jako jejich tvrdé protějšky (kwa 2 země a kwa 3 dřevo), kwa 6 lidé jsou nekompromisní a tak je těžké s nimi vycházet. Jsou to cílevědomí perfekcionalisté.

Ramena dozadu, břicho zastrčit, hlavu vzhůru, kwa 6 lidé jsou velmi hrdí. Neudělají nic, co by mohlo pokazit jejich reputaci.

Jejich tvrdost je může bohužel přivést k samotě a depresím. Měli by se učit nebrat věci tak vážně.

 

Kwa 7 – Kov

Patří k trigramu Tui (jezero, západ). Kwa 7 lidé jsou jako měkký kov (stříbro nebo zlato), ale svým chováním klamou. Mají v sobě nakažlivou živost, veselost, díky níž si jich hned všimnete.

Jejich vnější krása bohužel způsobuje, že jsou egoističtí a snobští. Jsou to dobří řečníci, kteří dosahují svých cílů účinnou a efektivní cestou. Umí také velice dobře argumentovat. Dokáží být jak uklidňující tak ostří jako břitva. Jsou velmi mazaní, uzavření, je těžké je poznat. Hlídají si své soukromí, sdílí pouze ty nejnutnější informace. Jejich život bývá náročný.

 

Kwa 8 – Země

Patří k trigramu Ken (hora, severovýchod). Kwa 8 lidé jsou mnohem jemnější než jejich tvrdý protějšek kwa 2. Zatímco zemití kwa 2 lidé jsou jako skalnatá hora, zemití lidé kwa 8 jsou spíše jako půda nebo vlnící se kopce. Kwa 8 lidé jsou pečovatelé. Drží se při zemi, jsou praktičtí a velmi spolehliví. Podporující a dobromyslní, jsou nejvíce kompatibilní s většinou lidí.

Spíše věci dělají, než o nich přemýšlí. Co se může udělat dnes, neodkládej na zítřek. Jsou sebejistí, důvěřují svému přesvědčení. Mohou být vůdci i následovateli. Umí dobře zacházet s penězi, protože země je matka kovu (peníze), kwa 8 lidí umí akumulovat peníze lépe než ostatní kwa.

Na druhou stranu, kwa 8 lidé jsou super senzitivní, vše internalizující. Musí se naučit vyjadřovat své emoce.

 

Kwa 9 – Oheň

Patří k trigramu Li (oheň, jih). Kwa 9 lidé jsou energičtí, dobrosrdeční a láskyplní. Jsou to velmi veselí lidé, kteří si umí užívat života. Spontánnost je jejich modus operandi. Jsou vášniví.

Ze všech typů kwa jsou ohniví lidé nejosvícenější a nejvíce duchovně smýšlející. Jejich hluboká touha po pravdě inspiruje ostatní dělat to samé.  Jako pochodeň, jejich záře jim umožňuje vidět jasně všechny možnosti. Rozhodují se ve vteřině a jsou schopni uchopit jednoduše složité koncepty. Není asi potřeba říkat, že jsou velmi inteligentní, nemají pochopení pro ty, kteří nedosahují jejich standardu. Hledají slávu a respekt, což je může přivést k ješitnosti.

Na druhou stranu, ohniví lidé mají horkou hlavu. Měli by se učit dostat své emoce pod kontrolu, než se stanou nezvladatelné.

Plán domu pana Nanaa Sakaki

Rád bych si postavil dům na naší planetě Zemi. Dnes je prvního ledna, moje šedesáté narozeniny. Doteď mne nazývají výstředníkem. Doteď ještě nemám vlastní dům: Jaká ostuda po tolika letech toulavého života – dnes jsem se vážně rozhodl postavit si vlastní dům ..

Kde by měl můj dům stát? Ve vysokých Andách kde se setkávají ledovec a poušť anebo na obratníku Raka, kde se setkávají korálové ostrovy s dešťovým lesem? Nebo v tajze, kde polární záře střeží severní pól? Anebo na ostrově ve Východočínském moři kde obrovské cedry krotí mladé tajfuny nebo v severním Japonsku, kde bukové lesy jsou nádherným přístřeším divokým bytostem? Nebo na poloostrově v Ochotském moři, kde žhne bůh v jícnu sopky?

Kulatý, kuželovitý dům jako ptačí hnízdo .. Např. tepee amerických Indiánů nebo mongolská jurta. Obě odolají zemětřesení i tajfunu. Stavební materiál musí být hojný a snadno k mání. Např. bambus, cedr, jíl, korálový vápenec, čedič. Cementem bude pot, moudrost a přátelství.

Mikrokosmos – Výška 100m, poloměr 100m. Kostra z bambusu a cedru. Spodek z lávy a jílu. Koberec z modrých orlíčků. Strop z orchidejí. Došky z pampasové trávy.

Namísto zdi živé, dýchající sochy: střízlík obecný, orel skalní, mořský plankton, vorvaň obrovský, dinosaurus, salamandr.

A já, jakožto představitel suchozemských savců, stojím v koutě místo klávesnic: Já a všechna stvoření jedním hlasem, a v rytmu srdečního tepu. Vířící, dýchající melodie – píseň přitakávající životu. Celá báň vibruje zvuky píšťal bambusových varhan. V noci, bez elektřiny.

Světlo a mysl si hrají a vytvoří planetárium. Před vašima očima vyvolávám nejen všechny hvězdy na nebi, ale také 10.000,000.000 světelných let budoucnosti vesmíru.

Celý dům je klimatizován, a zavlažován. Veškerá jídla stále po ruce. Je-li ti však přece jen zima, obejmi někoho! Je-li ti horko, vysvleč se donaha! Máš-li ještě hlad, nacpi se fazolí! Jsi-li ještě smutný, spolkni horkou polévku vlastních slz!

Tento dům je předně pro mé rozkošné děti. A pro kohokoliv, kdo by chtěl se mnou bydlet. Na místě kde hvězdy, slunce, vítr a voda oslavují bytí. Lopatou ryji zmrzlou půdu ..

Hluboce modré zimní nebe: S nebe padají dvě tři čtyři sněhové vločky. Mé ucho zachycuje vzdálené a tlumené šeptání zpěvu. Lákavá, svůdná píseň mořské víly Kalypsó.

Moje srdce se rozhoří touhou po neznámé zemi. Zahazuji zablácenou lopatu. Za zády nechávaje nový dům pokrytý sněhem. Vyrážím do neznámé země.

(Převzato z knihy NANAO, kterou v překladu Jiřího Weina vydalo v roce 1990 nakladatelství Pražská imaginace)

Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies, pokračováním v návštěvě stránky souhlasíte s jejich používáním. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít