Co nás čeká v roce zemského psa 2018?

Rok 2018 – definice roku dle čínské kosmologie

1) Celkový vliv proměny
Rok energetické proměny č.9 – devíti úrovňového cyklu proměn nás zavede na vrchol tendencí tohoto cyklu započatého v roce 2011. Odhalí nekompromisně skryté tajnosti i naše tváře tak, že zůstaneme nekrytí a zranitelní. Zároveň nám dá možnost osobitého projevu a výrazného posunu vpřed včetně možnosti jasnějšího vidění. Jako oheň spálí vše staré a nepotřebné, a jako oheň nás bude držet pohromadě závislé na našich zdrojích.

2) Rok zemského psa
Lunární znamení roku zemského psa – dvanácti úrovňového cyklu proměn zemských vládců započne o novoluní dne 16. února 2018. Energetický vliv roku psa započne však dříve, a to již 2.2. 2018 později večer. V tomto dni (naše hromnice) můžeme pocítit velké změny směru nebo prožít zvláštní noc. Mezidobí k začátku vlivu regenta – zemského psa- bude využito k jeho nabírání sil. Bude se tedy jednat o silně nabitý rok.
Pes patří mezi regenty podzimu a představitele hlavního prvku období – kovu, ale podrobněji je spojen až se zemskou a poslední fází zmíněného kovového období, která jej vyrovnává, a je tedy považován především za jakéhosi garanta a strážce osudu.
Nebeský stonek (přidaná hodnota) psa roku 2018 je také prvek země, který mu propůjčí více nezaujatosti, cílevědomosti, rozvahy, pečlivosti, váhavosti, závislosti i konzervatizmu.

Co vše můžeme od tohoto roku očekávat?
Je to především změna energií nebeského stonku (energetického ovlivnění), kdy po dvou letech (ohnivá opice a ohnivý kohout) je oheň – plný emocí, vášní, touhy, ambicí a snahy o nezávislost – nahrazen rozvážnou a úrodnou zemí. Hlavními pozitivy roku budou tedy: rozvaha, větší sociální cit, důraz na výživu a léčení, celková péče a praktičnost v uvažování i konání. Hlavními negativy roku budou: umanutost, nehybnost, zacyklenost v názorech, konzervatizmus, urputnost, pocity tíhy a nemožnosti pohnout s věcmi.
Dobře můžeme investovat do svého materiálního zázemí, věnovat se zlepšení vlastního statutu a stability, udělat pořádek na katastrálních úřadech a v právních formách, investovat do realit, investovat do charity a pečovat o své blízké.
S energií psa je spojena čest a odvaha, ale i bezhlavý patriotizmus. Pes je umělcem v rozlišení dobra a zla a poznání přítele od nepřítele. Nemá rád kompromisy, rozděluje svět na dvě poloviny. V horším projevu lze očekávat rozpory, upjatý smysl pro spravedlivost, usulpátorství a těžké konfrontace. V tomto roce si všichni přejí odpočinek a úlevu, ale pes bude připomínat neustálé starosti a obavy, zesílené vlivem země. Hlavním úkolem bude dát našim záměrům punc čestnosti, poctivosti a úctyhodnosti, které mohou být i ideálními afirmacemi našeho zrání a růstu.
Chceme-li pochopit psa, podívejme se na jeho předchůdce – vlka. Vlci ctí rodinné vazby a struktury, umí spolupracovat, drží ve smečce a jsou si věrní navzájem. Co je nedokonalé nebo nemocné – zneškodní nebo odstraní. Domestikovaný pes dokáže být milý, mazlivý a má v sobě i jistý prvek lenosti. Když se ale natáhne před kamna, tak nás jedním očkem stále pozoruje – co kdyby přišlo nebezpečí?
Pes bývá nejagresivnější při ochraně vlastního domova a pána. Dá se tedy očekávat i eskalace a zajištění ochranných tendencí společností současné konstelace světa. V dobrém by mohlo přijít lepší rozlišení dobra a zla a jejich separace. Pes nesnáší klam a přetvářku, doba bude přát lidem bijícím se za spravedlivost a právo, naštěstí zemský přívažek nebes psa jim dá více úsudku. Psi se rádi potkávají a testují navzájem. Konfrontační střety budou probíhat většinou genderově, jak mezi muži, tak (především) mezi ženami. Ženy ve společnosti mohou svádět přímo líté boje navzájem. Naopak mezi oběma pohlavími může vliv psa přinést více vášně a přitažlivosti. Ke psu patří i jistá dávka závislosti, všichni závislí – na: alkoholu, sexu, drogách, druhém pohlaví, sociálních podporách, počítačových hrách a dalších komoditách, budou mít v tomto roce více práce se sebou samými. Naopak hvězdnými kvalitami roku budou věrnost, spravedlivost a zmíněná čestnost.
Dalším důležitým vlivem bude aspekt výživy a to jak v oblasti emocí, tak té faktické = přijímání jídla. Dobrá rada je věnovat zvýšenou pozornost kvalitě stravy a odlehčit ji ve výběru. Rizikové potraviny budou: alkohol, pšenice, těžké tuky a přepražené potraviny. Nejvíce zatíženými metabolickými orgány budou játra (vč žlučníku) a tlusté střevo. Bude tedy vhodné tyto orgány méně zatěžovat nebo detoxikovat. Lze doporučit redukci stravy obecně i ozdravné půsty. Hlavními doporučeními vzhledem k očekávaným kvalitám roku jsou: pěstování spravedlivého úsudku, citlivosti k ostatním, sociální soudržnost, studium všeho druhu a zpevňování vlastních struktur a základů. Také se doporučuje zlepšit základy svého bytí, kvalitu bydlení, stavět domy, budovat sídla, věnovat se práci s půdou a farmařit. Symboly Země jsou také: výživa, gravitace, vztah, střed, žena – matka – ploditelka. V tomto roce bude pozice ženy ve společnosti i domácnosti dominantnější a exponovanější..
Rady pro roční období:
Jaro: pěstovat soudržnost a sociální cit, nepodléhat pesimizmu, pěstovat charitu a přijímat odpovědnost sama za sebe
Léto: tlumit emoce vášně a bojovnost, hodně komunikovat, pěstovat přátelství a jít za novým cílem
Podzim: vystříhat se urputnosti a prosazování ultimátních a zjednodušených náhledů na život, věnovat se rodině, budování domova a domácímu zabezpečení
Zima: otevřít se v citové oblasti, vystříhat se nepřátel, věnovat se sobě a studiu

Zajímavé osobnosti narozené v roku psa:
Winston Churchil
Briggite Bardot
Jurij Gagarin
Cher
T.G.Masaryk
Jan Masaryk

Chcete vědět vše jako první?

* Vložením a odeslání e-mailové adresy potvrzujete souhlas
s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies, pokračováním v návštěvě stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací najdete zde

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close